منو های اصلی
Skip to Content

آخرین مهلت ارزشیابی نیم سال اول 96

تمدید ارزشیابی  نیمسال اول 97-96

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان انجام ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96  تا تاریخ  10 دی ماه سال جاری تمدید شد . عدم انجام ارزشیابی، انتخاب واحد ترم آینده دانشجو را با تاخیر مواجه خواهد نمود.   

         دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی