منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه آزمون دكتري سال 96 دانشكده فيزيك

قابل توجه متقاضیان آزمون دکتری سال 96  تاریخ و مواد امتحانی به شرح زیر است:

رديف

رشته هاي  دكتري 96

نحوه پذيرش دانشجو

مواد امتحاني

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ مصاحبه

محل تحصيل

1

فيزيك پلاسما

كتبي و مصاحبه

فيزيك هاي پايه

12 تيرماه ساعت 9 صبح

محل آزمون تهران پژوهشكده پلاسما

18 و 19 تيرماه ساعت 9 صبح

محل آزمون تهران

پژوهشكده پلاسما

تهران

2

پلاسما پزشكي

مصاحبه

-

-

12 و 13 تيرماه

ساعت 9 صبح

محل مصاحبه : تهران پژوهشكده پلاسما

تهران