منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت دفاع در نیم سال اول 95-96

آخرین مهلت دفاع در نیم سال اول 95-96

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند:

 آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در نیمسال جاری 13/11/95 می باشد و این تاریخ تمدید نخواهد شد.