منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی- شهریور95

نام دانشجو: علی کاویان فر

شماره دانشجویی: 933468505

موضوع پایان نامه: بررسی خواص اپتیکی خون انسان با استفاده از روش تداخل سنجی

تاریخ دفاع:  1395/6/29  ساعت 13:30-   سالن 7

استاد راهنما: دکتر محمد حسین مجلس آرا

استاد مشاور: دکتر سمیه سلمانی

داور داخلی: دکتر علی حسن بیگی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی حسن بیگی