نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

 

شهرام خسروی

استاد یار

پست الکترونیکی:khosravi_sh@khu.ac.ir

 

محمدعلی گنجعلی

استادیار

پست الکترونیکی:ganjali@theory.ipm.ac.ir

 

علی واحدی

استادیار

پست الکترونیکی:

 

 

 

فرزان مومنی

استادیار

پست الکترونیکی:

 

 

سعید توسلی

استادیار

پست الکترونیکی:

 

 

سالومه خوئینی مقدم

استادیار

پست الکترونیکی: