نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعطیلات دانشگاه خوارزمی

با توجه به تعطیلات تابستانه دانشگاه خوارزمی در مرداد ماه، در این ماه تنها در روزهای دوشنبه به دانشکده فیزیک مراجعه نمایید