نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره حرکت - دانشجویی

ششمین جشنواره حرکت روز شنبه مورخ 13آذر ،1395با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سبحان الهی افتتاح گردید. دانشکده فیزیک زیر نظر انجمن علمی دانشجویی فیزیک نیز دارای غرفه در این جشنواره میباشد.
گزارش و عملکرد غرفه انجمن علمی دانشجویی فیزیک در این روز بدین شرح است :
-بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سبحان الهی از غرفه انجمن وشرح عملکرد دوره گذشته و اهداف آینده و تاکید بر حفظ روند سخنرانی های انجام شده توسط اساتید دانشکده به روال گذشته و ادامه روند موفقیت آمیز چاپ و نشر نشریه علمی تخصصی دانشکده فیزیک تحت عنوان "کوانت" توسط دبیر انجمن
-تحویل ماشین های استرلینگ برتر در مسابقه طراحی ماشین استرلینگ به غرفه انجمن و
توضیح درباره چگونگی کار این ماشین به مراجعه کنندگان
-بازدید دبیر انجمن دوره گذشته سرکار خانم مسگری از غرفه انجمن
-قرار دادن کاغذهایی برای ثبت یادگاری به دست سه گروه اساتید دانشکده فیزیک اساتید دیگر رشته ها و دانشجویان

-اسپانسرینگ شیرین عسل از غرفه انجمن فیزیک
 

تعدادی از تصاویر ثبت شده در اینجا آورده شده است .

 

دومین روز از ششمین جشنواره حرکت یکشنبه مورخ 14آذر 1395برگزار شد.
گزارش و عملکرد غرفه انجمن علمی دانشجویی فیزیک در این روز بدین شرح است :
-بازدید اساتید گروه فیزیک  و مسئولین دانشگاهی از غرفه
بازدید سرکار خانم دکتر کیتا مو (نوه پرفسور حسابی) از غرفه انجمن علمی فیزیک و بحث
و تبادل نظر درباره این رشته و رشته تخصصیشون
-بازدید انجمن کم شنوایان و ناشنوایان از غرفه
-انجام آزمایش های متعدد فیزیکی که باعث جذب بالای مراجعه کنندگان شد نظیر آزمایش دستگاه گهواره نیوتون ، ماشین استرلینگ ، واندوگراف ، نوسان شمع ، مکش آب به وسیله سوختن شمع و ...
-مصاحبه دبیر انجمن با رادیو جشنواره و خبرگزاری
-اسپانسر امروز نیز به مانند دیروز شرکت شیرین عسل بود .
-ثبت نام از متقاضیان کارگاه های مختلف نرم افزاری نظیر فرترن – کامسول – پایتون و برگزاری 4 کارگاه در یک روز
-ثبت نام از متقاضیان کارگاه فیزیکی نجوم که با استقبال بینظیر رو به رو شد

در اینجا عکس هایی از غرفه روز دوم انجمن علمی دانشجویی فیزیک مشاهده میکنید .