نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خسروی

 

شهرام خسروی

استادیار

گروه نجوم

شماره تماس: 02634579600 داخلی 2336

پست الکترونیک: khosravi_sh@khu.ac.ir