منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری 96

 

مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری 96 به شرح زیر است:

١- كپي شناسنامه و كارت ملي
 
٢-كپي كارنامه ليسانس و ازمون ارشد
 
٣-سي وي
 
٤-مدرك نمره زبان در صورتي كه داريد
 
٥-توصيه نامه از ٢استاد
 
٦-كپي مقالات و مستندات علمي
 
٧-يك عدد پوشه
 
٨- فيش پرداختي