منو های اصلی
Skip to Content

پایان شیرین یک جشنواره

پایان شیرین یک جشنواره

 

در جشنواره ویژه ی هفته پژوهش که در آذر ماه سال 96 برگزار گردید، دانشکده فیزیک با قرار گرفتن در بین سه غرفه برتر این جشنواره به کار خود پایان داد.