ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
401
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
402
امیر کرم
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
403
دکتر فهیمه کریمی پورحدادان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
404
پروفسور یدالـه کریمی پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
405
دکتر سحر کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
406
دکتر علیرضا کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
407
دکتر غلامرضا کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
408
دکتر گیلدا کریمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
409
محمدنبی کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
410
دکتر محمد حسین کریم
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
411
دکتر عبدالرحیم کسائی اصفهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
412
سوسن کشاورز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
413
دکتر محمدحسین کشاورز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
414
دکتر احمدرضا کشتکار قلاتی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
415
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
416
دکتر محمود کمالی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
417
دکتر موسی کمانرودی کجوری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
418
دکتر فرامرز کنجوری
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
419
دکتر سارا کیانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
420
دکتر مرجان کیان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
421
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
422
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
423
دکتر مسعود گرامی پور
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
424
دکتر آذین گل بهاران
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
425
مـسعود گل چین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
426
محمدعلی گنجعلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
427
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
428
دکتر امیر لطافت کار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
429
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
430
دکتر مجید ماستری فراهانی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
431
پروفسور حکیمـه ماهیار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
432
آقای افشین متقی دستنائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
433
دکتر ابوالحـسن مجتهدسلیمانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
434
پروفسور محمدحسین مجلس آراجهرمی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
435
دکتر چالاک مجیدی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
436
فرشاد محسن زاده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
437
دکتر فخر الدین محمد رضائی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
438
دکتر نسرین محمدحسنی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
439
شهرام محمدخانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
440
دکتر فریده محمدعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
441
دکتر مریم محمدی کیش
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
442
حسین محمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
443
دکتر شهناز محمدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
444
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
445
دکتر مریم محمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
446
علیرضـا محمودنیا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
447
دکتر شهریار محمودی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
448
دکتر سعید محـرابیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
449
دکتر هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
450
پروفسور علیرضـا مدقالچی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی