ورود به پنل کاربری
توصیف مختصر

آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلویدیک

 
 
 
 

 
دانشجویان
  • جواد امیراحمدی
 
  • نیلوفر فلاحی چگنی
 
  • فاطمه یاری
 
  • پویا باقری
 
  • زهرا محمد حسینی
 
۱- زهرا محمد حسینی، اسماعیل حیدری، اندازه گیری طول عمر فسفرسانس فیلم کمپلکس فلزی پلاتین در ماتریس پلی استایرن، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸
 
2- Z. Mohammad Hosseini, E. Heydari, Nanoplasmonic Photoluminescence Enhancement of PtOEP-PS Nanocomposite, ICNS 8, 2020
  • مهسا حبیبی
 


 
 
۱-مهسا حبیبی، اسماعیل حیدری، اندازه گیری نانوفوتونیکی دمای محیط جلبگ کلرلا با استفاده از نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس، کنفرانس فیزیک، ۱۳۹۹ 
۲- مهسا حبیبی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، تغییرات طیفی فیلم نانوتابشگر تبدیل افزایشی فرکانس با ماتریس پلی دی متیل سایلوکسان در محیط آبی برای دماهای مختلف، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸

 
3- M. Habibi, E. Heydari, Fabrication of a Nanophotonic Temperature Sensor Based on Upconversion Nano-emitters in Aqueous Medium, ICNS 8, 2020
4- Mahsa Habibi, Nahid Ghazyani, Hossein Zare-Behtash, Esmaeil Heydari, Nanophotonic Temperature Sensing in an Algae Culture Medium Using Lanthanide UCNPs, Photonics Online Meetup, 2020

 
  • زهرا باغبانی
۱- زهرا باغبانی، اسماعیل حیدری، محمد حسین مجلس آرا، بررسی فسفرسانس وابسته به اکسیژن یک کمپلکس فلزی آلاییده شده در ماتریس پلی دی متیل سایلکسن، کنفرانس اپتیک و فوتونیک، ۱۳۹۸
 
  • پرتو ایجادی مقصودی
 
۱- پرتو ایجادی مقصودی، حسین زارع بهتاش، اسماعیل حیدری، اندازه گیری فوتونیکی غلظت اکسیژن محلول در آب در محیط کشت جلبگ کلرلا، کنفرانس فیزیک، ۱۳۹۹
2-Parto Ijadi Maghsoodi, Hossein Zare-behtash, Esmaeil Heydari, Photonic Dissolved Oxygen sensing of Chlorella Photosynthesis، Photonics Online Meetup, 2020
  • فاطمه کابلی 
 

1- Fatemeh Kaboli, Nahid Ghazyani, Mohammadreza Riahi, Hossein Zare-Behtash, Mohammad Hossein Majles Ara, Esmaeil Heydari, Upconverting Nano-engineered Surfaces: Maskless Photolithography for Security Applications, ACS Applied Nano Materials, 2019
 

2- F. Kaboli, N. Ghazyani, M. H. Riahi, E. Heydari, Investigating the Photostability of Upconversion Nanoparticles in a Photoresist Host, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 2018
 

 ۳- فاطمه کابلی، ناهید غضیانی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، تنظیم رنگ فعال نانوتابشگر های تبدیل افزایشی فرکانس، چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، ۱۳۹۸
 

۴- فاطمه کابلی، ناهید غضیانی، محمد حسین مجلس آرا، اسماعیل حیدری، بررسی وابستگی دمایی طیف فلورسانس نانوذرات تبدیل افزایشی NaYF4:Yb3+,Er3، مجله نانومقیاس، ۱۳۹۸

 

ایمنی و مقررات


قانون و مقررات آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلوئیدیک
گزارش ایمنی و تعهد اجرا ( فرم کوش)
گزارش حادثه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
لیسانس فیزیک
دانشکده علوم دانشگاه اصفهان (UI)
اصفهان
ایران
۱۳۸۳
2
فوق لیسانس فوتونیک
پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی (SBU)
تهران
ایران
۱۳۸۷
3
دکتری فوتونیک با بورس ماری کوری اتحادیه اروپا
موسسه فرانهافر برای تحقیقات کاربردی پلیمر و دانشگاه پتسدام (Fraunhofer IAP & Uni Potsdam)
پتسدام
آلمان
۱۳۹۲
4
پسادکتری دانشگاه گلاسگو
بخش مهندسی پزشکی دانشگاه گلاسگو (University of Glasgow Biomedical Engineering)
گلاسگو
اسکاتلند، بریتانیا
۱۳۹۵
5
پسادکتری بنیاد ملی نخبگان
پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی (SBU)
تهران
ایران
۱۳۹۶
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت‌ حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
نانولیتوگرافی
2
نانوپلاسمونیک
3
فوتولیتوگرافی
4
نانوایمپرینت
5
دیپ پن نانولیتوگرافی
6
ساخت دی اف بی لیزر
7
ماکروفلویدیک
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
زیست حسگرهای نانوفوتونیکی (Nanophotonic Biosensors)
2
نانو پلاسمونیک (Nanoplasmonics)
3
نانو بیو فوتونیک(NanoBioPhotonics)
4
اپتوفلویدیک (Optofluidics)
5
پرینت سه بعدی (3D printing)
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
زیست حسگر نانوفوتونیکی
دکتر اسماعیل حیدری
بنیاد ملی نخبگان
دانشگاه خوارزمی
در حال اجرا
-
2
اپتوفلویدیک
دکتر اسماعیل حیدری
صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشگاه خوارزمی
در حال اجرا
-
3
همکار در پروژه راه ابریشم با آکادمی علون چین
صندوق حمایت از پژوهشگران
دانشگاه خوارزمی
در حال اجرا
-
4
نانوبیوحسگر ترکیبی پلاسمونیکی-فوتونیکی برای تشخیص اکسیژن در محیطهای آبی
اسماعیل حیدری
تکمیل شده
1397
5
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
6
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
7
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
8
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
9
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
10
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
11
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
12
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
13
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
14
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
15
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
16
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
17
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
18
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
19
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
20
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
21
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
22
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
23
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
24
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
25
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
26
Hybrid Plasmon-Photon Nanobiosensors for Oxygen Detection in Aqueous Media
Esmaeil Heydari
تکمیل شده
2018
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
نانوحسگر
زهرا باغبانی
2
نانوحسگر
مهسا حبیبی
3
حسگر
پرتو ایجادی
4
نانوفوتونیک
زهرا محمد حسینی
5
ساخت نانو حسگر دمای اپتوفلویدیک با بکارگیری نانوذرات تبدیل افزایشی فرکانس
مهسا حبیبی
6
ساخت آشکارسازهای نوری انعطاف پذیر بر مبنای نانو ساختارهای هسته - پوسته نیم رسانا
زهرا باغبانی تهرانی
7
استفاده از نانو ذرات هسته - پوسته Fe3o4@Au برای تخریب هدفمند سلول های سرطانی
محدثه مهرابی
8
حسگر نانوفوتونیکی تبدیل افزایشی فرکانس گلوکز برای کاربردهای کاشتنی
جواد امیراحمدی
9
حسگر نانو فوتونیکی اکسیژن مبتنی بر اندازه گیری طول عمر فسفرسانس در یک سیستم اپتوفلویدیک
پویا باقری
10
ساخت حسگر فوتونیکی اندازه گیری اکسیژن محلول در آب در چیپ اپتوفلویدیک
زهرا باغبانی تهرانی
دروس ترم جاری
524 - سمینار فیزیک - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
233 - فیزیک لیزر - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
233 - فیزیک لیزر - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
301 - زبان تخصصی - روز: دو شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
302 - پروژه فیزیک - روز: شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
302 - پروژه فیزیک - روز: یک شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:00
005 - فیزیک پایه 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00