ورود به پنل کاربری
محمدحسین مجلس آراجهرمی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتر محمد حسین مجلس آرا
مرتبه علمی: استاد تمام
آدرس:
1) پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، خیابان شهید بهشتی، کرج
تلفن: 34584581-026
2) آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک، دانشگاه خوارزمی،خیابان شهید مفتح، تهران
تلفن:  88319699-021
سوابق تحصیلی:
دکتری: فیزیک،اپتیک غیرخطی، انستیتوتکنولوژی مدرس، هندوستان
کارشناسی ارشد: تکنولوژی حالت جامد، انستیتوتکنولوژی مدرس، هندوستان
کارشناسی: کارشناسی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم تهران
افتخارات:
شاگرد اول کارشناسی 1364
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1379
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1381
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1386
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1387
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1389
پژوهشگر برتر (استان البرز) 1390
پژوهشگر برتر کشوری 1391
پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی 1393
فن‌آور برتر استان البرز 1395
سمت های اجرایی:
 • رئیس پژوهشکده علوم کاربردی 1384-تاکنون
 • رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی 1396-تاکنون
 • دبیر دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری  نانو، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1394، دانشگاه خوارزمی.
 • دبیر اجرایی مراسم ملی اختتامیه سال جهانی نور، 12 اسفندماه 1394، دانشگاه خوارزمی.
 • دبیر ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو،  آبان ماه  1395، دانشگاه خوارزمی. ICNN2016
 • دبیر اجرایی شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دومین کنفرانس مهندسی فوتونیک، 6 الی 8 بهمن ماه 1388، دانشگاه یزد .
 • مدیر گروه فیزیک، دانشگاه خوارزمی1383- 1379
 • رییس دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی 1385- 1381
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه خوارزمی
 • عضو هیات امنا دانشکاه خوارزمی
 • موسس و عضو هیئت مدیره انجمن نانو فناوری1390-1387
 • رییس انجمن نانو فناوری  (1390 تا کنون)
 • عضو هیئت مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک (1389 تا کنون)
 • سردبیر نشریه علمی-پژوهشی نانومقیاس
 • مدیر مسئول نشریه بین المللی علوم فناوری نانو  (IJNN)
 • سردبیر مجله علمی-ترویجی دنیای نانو
 • معاون اجرایی نشر دانشگاهی 1387-1386
 • مدیر گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی 1391-1387
 • نایب رئیس انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه تحصیلات تکمیلی و دانشگاه زنجان
 • عضو کمیته جذب گروه علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیات امنا دانشگاه شهید عباسپور
 • عضو هیات امنا موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم
 • عضو هیات ممیزی خبرگان بدون مدرک
 • مدیر کل دانش آموختگان وزارت علوم
 • معاون پشتیبانی ومدیریت منابع سازمان اموردانشجویان
 • مسئول گروه علوم پایه بورس سازمان امور دانشجویان
 • عضو کمیسیون موارد خاص مرکزی بورس سازمان امور دانشجویان
 • عضو کمیسیون انتقال خارج به داخل بورس سازمان امور دانشجویان
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور
 • عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور
زمینه های پژوهشی:
اپتیک غیرخطی، مزدوج فاز اپتیک، اکوستواپتیک، جاروبz،
نانو فوتونیک،
کریستال فوتونیک،
کریستال مایع،
تمام نگاری،
تمام نگاری دینامیک،
بایو فوتونیک.

تدريس:
 فیزیک پایه  I,II,III
مکانیک کوانتوم
ریاضی فیزیک I,II
 اپتیک
اپتیک کاربردی
فوتونیک
اپتیک غیرخطی
لیزر و کاربردها
لیزر پیشرفته
اسپکتروسکوپی لیزری پیشرفته        
 
کتاب های ترجمه شده:
 1. مکانیک کوانتومی از طریق حل مسایل، انتشارات مبتکران، 1385
 1. مکانیک کوانتومی نانسبیتی، انتشارات مبتکران، 1387
 2. حل مسائل مکانیک کوانتومی نانسبیتی(ویرایش سوم)، انتشارات مبتکران، 1390
 3. مبانی نانو اپتیک (جلد اول)، مرکزنشردانشگاهی، 1390
 4. مبانی نانو اپتیک (جلد دوم)، مرکزنشردانشگاهی، 1392
 5. مبانی فوتونیک، انتشارات مبتکران، در دست چاپ
 6. نانوفوتونیک، انجمن نانو فناوری، در دست چاپ
 7. نانوبیوفوتونیک، انجمن نانو فناوری، در دست چاپ
اختراعات:
 1. سیستم انحراف سنجی ماره جهت تعیین ضرایب اپتیکی مواد
 2. سنتز نانوذرات نقره و بررسی خواص اپتیکی آن
 3. سنتز نانویی شیشه-سرامیک کوردریتی Mg2Al4Si5O18 به روش پیچشی و بهینه سازی ساختاری آن
 4. دستگاه تعیین غلظت DNA
 5. دستگاه لایه نشانی نانومتری اسپری پایرولیز
 1. دستگاه اندازه گیری اثر هال
طرح‌های پژوهشی
 1. هولوگرافی دینامیک با استفاده از بلورهای فورتورفراکتیو(سال 1380)
 2. طرح ملی ساخت حسگر حساس به گاز SnO2 (سال 1380)
 3. طرح ملی ساخت قطعات نیمه شفاف آلومینا (سال 1380)
 4. طرح ملی تهیه باتری آزمایشگاهی لیتیم (سال 1380)
 5. راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی فوتونیک و زیست شناسی مولکولی (سال 1381)
 6. ساخت کوره خورشیدی پرتابل مدل Weafa-1 سال (سال 1382)
 7. طرح ملی الگودهی نانوذرات در فاز مایع (سال 1383)
 8. طرح ملی ساخت آشکارساز فرابنفش وسیع (سال 1395)
 9. طرح بین المللی راه ابریشم مشترک با آکادمی علوم چین (CAS): درمان سرطان با بکارگیری نانوذرات مگنتوپلاسمونیک و ارگانویدهای سرطانی بیمارن (در حال انجام)
 
مقالات چاپ شده در ژورنال های google scholar :ISI
 1. Improvement of the third order nonlinear optical properties of nematic liquid crystal under the influence of different compositional percentage of doped SWCNT and the external electric field, MHM Ara, Z Dehghani, Journal of Molecular Liquids, 275, 281-289, 2019.
 
 1. Fast response ZnO/PVA nanocomposite-based photodiodes modified by graphene quantum dots, SS Mousavi, B Sajad, MH Majlesara, Materials & Design, 162, 249-255, 2019.
 
 1. Practical Optimization of Highly Sensitive AZO Photoconductor with Circular Electrode Scheme, Seyedeh Soraya Mousavi, Batool Sajad, Babak Efafi, Hamzeh Alaibakhsh, Kh. Eslami Jahromi, Mohamad Hossein Majlesara, Bijan Ghafary,  J. Lightwave Technology, DOI: 10.1109/JLT.2018.2871628, 2018.
 
 1. Fabrication of high-performance UVC photodiodes by Al+3 ion adjustment in AZO/Si Heterostructures, B Efafi, SS Mousavi, MH Majlesara, B Ghafary, B Sajad, Optical Materials 81, 7-11, 2018.
 
 1. Silver nanocolloid as optical bistable device under continue wave laser illuminations, E Koushki, HA Doost, MHM Ara, Optik 173, 32-38, 2018.
 
 1. Facile preparation of yellow and red emitting ZnCdSeS quantum dots and their third-order nonlinear optical properties, Z Moslemi, E Soheyli, MHM Ara, R Sahraei, Journal of Physics and Chemistry of Solids 120, 64-70, 2018.
 
 1. The effect of different doses of γ–ray irradiation on the third order nonlinear optical properties, molecular structure and mass attenuation coefficients of synthesized colloidal silver nanoparticles, Z Dehghani, AV Noghreiyan, M Nadafan, MHM Ara, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 103, 423-429, 2018.
 
 1. Evaluation of Nonlinear Optical Differences between Breast Cancer Cell Lines SK-BR-3 and MCF-7; an in Vitro Study, Alireza Ghader, Ali Abbasian Ardakani, Habib Ghaznavi, Ali Shakeri-Zadeh, Soraya Emamgholizadeh Minaei, Salman Mohajer, Mohammad Hosein Majles Ara, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2018.
 
 1. Corrigendum to “A method for optimizing the electrical conductivity of Al: ZnO TCO films”[Mater. Lett. 195 (2017) 52–54], B Efafi, SS Mousavi, MHM Ara, B Ghafary, HR Mazandarani, Materials Letters, 2018.
 
 1. Theoretical Analysis of the Optical Properties of Gold Nanoparticles Using DDA Approximation, H Akherat Doost, MH Majles Ara, E Koushki, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 14 (2), 153-158, 2018.
 
 1. Investigation of nonlinear optical behavior of creatinine for measuring its concentration in blood plasma, A Ghader, MHM Ara, S Mohajer, A Divsalar, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 158, 231-236, 2018.
 
 1. Optical Dispersion, Permittivity Spectrum and Thermal-Lensing Effect in Nickel-Doped Zinc Sulfide Nanoparticles, F Abbasi, E Koushki, MHM Ara, R Sahraei, Journal of Electronic Materials 46 (11), 6473-6479, 2017.
 
 
 1. Measurement of third-order nonlinear optical susceptibility of polyurethane-containing silica nanocomposites by Z-scan method, Z Dehghani, M Nadafan, R Malekfar, MHM Ara, Inorganic and Nano-Metal Chemistry 47 (9), 1342-1347, 2017.
 
 1. Early diagnosis by comparison between interferometry and -scan methods to measure NLO refraction of human skin cancer (BCC and SCC) in vitro, M Behravan, S Salmani, A Kavianfar, A Gharibi, MH Majles Ara, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 26 (03), 1750033, 2017.
 
 1. Investigation of gamma-ray irradiation on molecular structure, optical properties and mass attenuation coefficients of colloidal gold nanoparticles, Z Dehghani, AV Noghreiyan, M Nadafan, MHM Ara, Optical Materials 70, 99-105, 2017.
 
 1. A notch-feedback based 4th-order 2–4 GHz bandpass filter system for S-band radar receiver protection under the LTE and radar coexistence, L Mohammadi, KJ Koh, Microwave Symposium (IMS), 2017 IEEE MTT-S International, 1664-1667, 2017.
 
 1. Low power highly linear band-pass/band-stop filter for 2–4 GHz with less than 1% of fractional bandwidth in 0.13 µm CMOS technology, L Mohammadi, KJ Koh, Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), IEEE, 292-295, 2017.
 
 1. Investigation of gamma-ray irradiation on molecular structure, optical properties and mass attenuation coefficients of colloidal gold nanoparticles, Z Dehghani, AV Noghreiyan, M Nadafan, MHM Ara, Optical Materials 70, 99-105, 2017.
 
 1. A method for optimizing the electrical conductivity of Al: ZnO TCO films, B Efafi, SS Mousavi, MHM Ara, B Ghafari, HR Mazandarani, Materials Letters 195, 52-54, 2017.
 
 
 1. MEASUREMENT of THIRD ORDER NONLINEAR OPTICAL SUSCEPTIBILITY of POLYURETHANE CONTAINING SILICA NANOCOMPOSITES by Z-SCAN METHOD, Z Dehghani, M Nadafan, R Malekfar, MHM Ara, Inorganic and Nano-Metal Chemistry,2017.
 
 1. Investigation of electrical and nonlinear optical properties of colloidal composite nematic liquid crystal, Z Dehghani, N Dalir, M Nadafan, MHM Ara, ES Iranizad, Journal of Molecular Liquids 225, 502-509,2017.
 
 1. A Novel Graphene-Based Electro-Optical Modulator Using Modulation Instability, MA Sharif, B Ghafary, MHM Ara, IEEE Photonics Technology Letters 28 (24), 2897-2900, 2016.
 
 1. Electro-optical Kerr effect of azo-dye-doped liquid crystals using nulled intensity method, A Maleki, MHM Ara, Z Mousavi, M Rafiee, Z Dehghani, S Mohajer, Phase Transitions, 1-9, 2016.
 
 1. Strong blue emission from ZnO nanocrystals synthesized in acetone-based solvent, B Efafi, MHM Ara, SS Mousavi, Journal of Luminescence 178, 384-387, 2016
 
 1. The optical length effect, diffraction pattern and thermal lensing of Disperse Orange 25, S Salmani, MHM Ara, Optics & Laser Technology 82, 34-37, 2016
 
 1. Experimental observation of low threshold optical bistability in exfoliated raphene with low oxidation degree, MA Sharif, MHM Ara, B Ghafary, S Salmani, S Mohajer, Optical Materials 53, 80-86, 2016
 
 1. Synthesis and complete Mie analysis of different sizes of TiO2 nanoparticles, HA Doost, MHM Ara, E Koushki, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 127 (4), 1946-195, 2016
 
 1. The acoustical sensor: The photoacoustic effect in an azo-dye S Salmani, MHM Ara, MS Zakerhamidi, E Safari, Dyes and Pigments 125, 132-135, 2016
 
 1. Investigation of a Reliable Ohmic Contact to n-type ZnO Thin Films Prepared by Sol-Gel Method, K Eslami Jahromi, MH Majles Ara, SS Mousavi, B Efafi, IEEE 2016
 
 1. Nonlinear Refractive (NLR) Index of TiO2 NPs in E 5CN7 Nematic Liquid Crystal under CW Laser Illumination, Z Dehghani, MHM Ara, HH Saraf, M Nadafan, N Dalir, Procedia Materials Science 11, 706-710 2015
 
 
 1. Dichroic ratio and order parameters of some sudan dyes doped in nematic liquid crystalline matrix, A Maleki, Z Seidali, MS Zakerhamidi, MHM Ara, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 126 (24), 5473-5477,2015
 
 1. Optical bistability in gold nano-colloid due to thermal lensing effect E Koushki, HA Doost, MHM Ara, Journal of Physics and Chemistry of Solids 87, 158-162, 2015
 
 1. A comprehensive optimization of aluminum concentration in ZnO nanocrystals by novel simple methods, R Rouzbahani, MHM Ara, B Efafi, SS Mousavi, Electronic Materials Letters 11 (6), 931-937, 2015
 
 1. Highly concentrated IZO colloidal nanocrystals with blue/orange/red three-colors emission, S Alamdari, MS Ghamsari, MHM Ara, B Efafi, Materials Letters 158, 202-204, 2015
 2. Optical investigation of shell thickness in light scattering SiO2 particle with TiO2 nanoshells and its application in dye sensitized solar cells, S Falahatdoost, MHM Ara, Z Shaban, N Ghazyani, Optical Materials 47, 51-55,2015
 
 1. Nanotechnology; its significance in cancer and photodynamic therapy MR Gaeeni, M Sasani Ghamsari, M Tohidian, MH Majles Ara, Nanomedicine Journal 2 (3), 167-174, 2015
 
 1. Self-diffraction and high nonlinear optical properties of carbon nanotubes under CW and pulsed laser illumination, MHM Ara, H Akheratdoost, E Koushki, Journal of Molecular Liquids 206, 4-9, 2015
 
 1. Al2O3 Colloidal Nanocrystals with Strong UV Emission MR Gaeeni, MS Ghamsari, A Majd Abadi, MH Majles Ara, W Han, Journal of the American Ceramic Society 98 (6), 1818-1822, 2015
 
 1. Investigation of stability and nonlinear optical properties CdSe colloidal nanocrystals
 2. A Majdabadi, MR Gaeeni, MS Ghamsari, MH Majles-Ara, Journal of Laser Applications 27 (2), 022010, 2015
 
 1. Nonlinear optical properties of CdTe nanocrystals synthesized by a green room temperature solution method, MHM Ara, Z Moslemi, H Naderi, A Mihandoost, A Daneshfar, R Sahraei, Applied Physics B 118 (4), 567-57, 2015
 
 1. The effect of Sudan dyes concentration in the linear dichroism of the nematic liquid crystals, MHM Ara, Z Seidali, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 126 (2), 297-300, 2015
 
 1. Characterization and doping effects study of high hole concentration Li-doped ZnO thin film prepared by sol–gel method, N.Bagheri, M.H.Majles Ara, N. Ghazyani, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015
 
 1. Optimization of ZnO thin film through spray pyrolysis technique and its application as a blocking layer to improving dye sensitized solar cell efficiency, F.shaban, M.H.Majles Ara, S.Falahatdoost, N.Ghazyani, Current Applied Physics, 2015
 
 1. Temporal dynamics of optical bistability and modulation instability in colloidal nanoparticles, MA Sharif, B Ghafary, MHM Ara, Journal of Nanophotonics 9 (1), 093047-093047, 2015
 
 1. Synthesis of ghraphene oxide-TiO2 nanocomposite as an adsorbent for the enrichment and determination of rutin, MHMA, Mohammad Reza Gaeeni, Marzieh Tohidian, Morteza Sasani Ghamsari, Nanomedicine Journal 2 (Tehran University), 2015
 
 1. Optical properties of aluminum oxide thin films and colloidal nanostructures PWO E. Koushkia, S.H. Mousavi, S.A. Jafari Mohammadi, M.H. Majles Ara, Thin Film Solid 592, 81-87,2015
 
 1. Investigation of the optical bistability in the PMMA polymer doped with MNAS, Salmani, E Safari, MHM Ara, MS Zakerhamidi Journal of Molecular Liquids 199, 79-82, 2014
 
 1. Sol–gel derived AZO thin film with unusual narrow dual emission, B Efafi, MS Ghamsari, MHM Ara, Journal of Luminescence 154, 32-35, 6, 2014
 
 1. Aluminum doped ZnO sol–gel derived nanocrystals: Raman spectroscopy and solid solubility characterization, B Efafi, MS Ghamsari, MA Aberoumand, MH Ara, AH Ghamsari, HH Rad, physica status solidi (a) 211 (10), 2426-2430, 2014
 
 1. Modeling electrical and optical spectral responses of homogeneous nanocomposites, E Koushki, MHM Ara, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 61, 111-117, 2014
 
 1. Z-scan technique for saturable absorption using diffraction method in γ-alumina nanoparticles, E Koushki, MHM Ara, HA Doost, Applied Physics B 115 (2), 279-28. 2014
 
 1. Green Synthesis of CdSe Colloidal Nanocrystals with Strong Green Emission by the Sol–Gel Method, MR Gaeeni, M Tohidian, M Majles-Ara, Industrial & Engineering Chemistry Research 53 (18), 7598-7603     5, 2014
 
 1. Investigation of the Effect of Capping Agent Molecule Type on the Nonlinear Optical Responses of CdS Nanocrystals, M Molaei, MH Majles Ara, Z Dehghani, RA Ravari
 2. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal .2014
 
 1. Synthesis and Investigation of the Linear and Nonlinear Optical Properties of Alloyed CdSe 0.3 Te 0.7 Nanocrystals, HS Bahari, Z Dehghani, E Saievar-Iranizad, M Molaei, MHM Ara, International Journal of Nanoscience 13 (01), 1450007           ,2014
 
 1. Modeling absorption spectrum and saturation intensity of ZnO nano-colloid, E Koushki, A Farzaneh, MHM Ara, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 125 (1), 220-223    4, 2014
 
 1. Superparamagnetic magnesium ferrite nanoparticles fabricated by a simple, thermal-treatment method, MG Naseri, MHM Ara, EB Saion, AH Shaari, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 350, 141-147,12, 2014
 
 1. Dielectric core–shells with enhanced scattering efficiency as back-reflectors in dye sensitized solar cells, N Ghazyani, MHM Ara, F Tajabadi, A Dabirian, R Mohammadpour, N. Taghavinia, RSC Advances 4 (7), 3621-3626, 2014
 
 1. Highly concentrated ZnO sol with ultra-strong green emission, B Efafi, MS Ghamsari, MA Aberoumand, MHM Ara, HH Rad, Materials Letters 111, 78-80    8, 2013
 
 1. A model for particles deposition in turbulent inclined channels, M Majlesara, M Salmanzadeh, G Ahmadi, Journal of Aerosol Science 64, 37-47, 2013
 
 1. Thermal conductivity in spherical nanocolloids, E Koushki, MHM Ara, HA Doost
 2. International Journal of Thermal Sciences 69, 14-20, 2013
 
 1. Optical bistability of azo dye-doped PMMA polymer, S Salmani, E Safari, MHM Ara, MS Zakerhamidi, Optical Materials 35 (9), 1619-1622, 2013
 
 1. Nonlinear response of nano-particles birnessite-type Manganese oxide (γ-MnO 2), H Naderi, MHM Ara, H Zebarjadan, J Saydi, A Javidan, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 124 (13), 1560-1563, 2013
 
 1. Optimizing experimental parameters on OPC in PMMA polymer doped azo dye, S Salmani, E Safari, MHM Ara, MS Zakerhamidi, Journal of Molecular Liquids 182, 102-105, 2013
 
 1. Optical bistability in TiO 2 nanoparticles, MHM Ara, E Koushki, HA Doost, Optical Materials 35 (7), 1431-1435, 2013
 
 1. Dielectric anisotropy, refractive indices and order parameter of W-1680 nematic liquid crystal, MS Zakerhamidi, MHM Ara, A Maleki, Journal of Molecular Liquids 181, 77-81, 2013
 
 1. Colloidal lead sulfide nanocrystals with strong green emission, MS Ghamsari, MHM Ara, S Radiman, XH Zhang, Journal of Luminescence 137, 241-244, 2013
 
 1. Synthesis of composite Au/TiO2 nanoparticles through pulsed laser ablation and study of their optical properties, F Moslehirad, MHM Ara, MJ Torkamany, Laser Physics 23 (7), 075601, 2013
 
 1. Effects of Magnetic Impurity on Electronic Properties in a Two-Dimensional Quantum Ring, HK Salehani, M Esmaeilzadeh, K Shakouri, MH Ara, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10 (5), 1196-1201, 2013
 
 1. Thermal nonlinear optical properties of TiO2 nanocrystals prepared through pulsed laser ablation, F Moslehirad, MHM Ara, MJ Torkamany, M Afsary, M Ghorannevis, Laser Physics 23 (5), 055402, 2013
 
 1. Characterization and nonlinear optical properties of PVP/TiO 2 nano-fibers doping with Ag colloid nano-particles, MHM Ara, H Naderi, A Mobasheri, MH Rajabi, R Malekfar, E Koushki, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 48, 124-127, 2013
 
 1. Effects of on-center impurity on persistent current in a two-dimensional quantum ring
 2. HK Salehani, M Esmaeilzadeh, K Shakouri, M Ara, H Mohammad, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10 (1), 194-198, 2013
 
 1. Optical properties of nanocrystalline ZnS: Mn thin films prepared by chemical bath deposition method, R Sahraei, A Daneshfar, A Goudarzi, S Abbasi, MHM Ara, F Rahimi, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 24 (1), 260-266, 2013
 
 1. Synthesis and nonlinear optical characterization of SnO 2 quantum dots, MHM Ara, P Boroojerdian, Z Javadi, S Zahedi, M Morshedian, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 123 (22), 2090-2094, 2012
 
 1. Room temperature synthesis and characterization of ultralong Cd (OH) 2 nanowires: a simple and template-free chemical route, R Sahraei, A Mihandoost, G Nabiyouni, A Daneshfar, M Roushani, MHM Ara, Applied Physics A 109 (2), 471-475, 2012
 
 1. Lead Selenide Nanomaterials: Hydrothermal Synthesis, Characterization, Optical Properties and DFT Calculations, M Hatami, MH Majles Ara, A Rostami, M Dolatyari, M Mahmudi,, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8 (3), 149-156, 2012
 
 1. Investigation of the Photoluminescence Properties and Nonlinear Optical Responses of CdTe/CdS Core/Shell Quantum Dots, S Pourjafari, M Molaei, E Saievar-Iranizad, Z Dehghani, MH Majlesara, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal, 2012
 
 1. Effect of holographic principle and generalized uncertainty principle on the semiclassical Parikh-Wilczek tunneling radiation of black holes, A Farmany, H Noorizadeh, R Sahraei, MH Majlesara, SAA Trohid, Astrophysics and Space Science 339 (2), 323-327, 2012
 
 1. Effects of on-center impurity on energy levels of low-lying states in concentric double quantum rings, H Khajeh Salehani, K Shakouri, M Esmaeilzadeh, MH Majlesara, International Journal of Nano Dimension 3 (1), 43-51, 2012
 
 1. Photoluminescent and nonlinear optical properties of aqueous synthesised Cd 0.6 Zn 0.4 0.4 Te nanocrystals in different temperatures, S Gholami-Kaliji, E Saievar-Iranizad, Z Dehghani, MH Majles Ara, Micro & Nano Letters, IET 7 (5), 460-463, 2012
 
 1. Photoluminescent and nonlinear optical properties of aqueous synthesised Cd 0.6 Zn 0.4 0.4 Te nanocrystals in different temperatures, S Gholami-Kaliji, E Saievar-Iranizad, Z Dehghani, MH Majles Ara, Micro & Nano Letters, IET 7 (5), 460-463, 2012
 
 1. Data analysis of z-scan experiment using Fresnel–Kirchoff integral method in colloidal TiO2 nanoparticles, MHM Ara, E Koushki, Applied Physics B 107 (2), 429-434, 2012
 
 1. Investigation of Photoluminescence and Non-Linear Optical Properties of CdTe Nanocrystals, S Pourjafari, M Molaei, E Saievar-Iranizad, Z Dehghani, MH Majlesara, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal       2012
 
 1. Diffraction patterns and nonlinear optical properties of gold nanoparticles, MHM Ara, Z Dehghani, R Sahraei, A Daneshfar, Z Javadi, F Divsar, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 113 (5), 366-372, 2012
 
 1. Facile “green” synthesis and characterization of CdSe nanoneedles: An alternative to organometallic synthetic routes, R Sahraei, M Nosrati, A Daneshfar, S Abbasi, MHM Ara, Materials Letters 68, 153-156, 2012
 
 1. MEASUREMENT OF NONLINEAR RESPONSES AND OPTICAL LIMITING BEHAVIOR OF TIO 2/PS NANO-COMPOSITE BY SINGLE BEAM TECHNIQUE WITH DIFFERENT INCIDENT INTENSITIES, MH Majles Ara, Z Dehghani, International Journal of Modern Physics: Conference Series 5, 277-283, 2012
 
 1. Nonlinear Optical Response of Titania Nanoparticles Prepared by Pulsed Laser Ablation, F Moslehirad, MHM Ara, MJ Torkamany, J Sabbaghzadeh, Physics Procedia 19, 152-157, 2011
 
 1. Nonlinear Optical Characterization of CdTe Nano Particles Using Moiré Deflectometry Method, MHM Ara, R Golzarian, Z Javadi, R Sahraei, Physics Procedia 19, 482-486, 2011
 2. Influence of synthesis temperature on linear and nonlinear optical properties of water soluble luminescent Cd1-xZnxTe nanocrystals, S Gholami-Kaliji, E Saievar-Iranizad, Z Dehghani, MH Majles-Ara, Physics Procedia 19, 403-407, 2011
 
 1. Induced focusing due to counter-propagation of a pair of bright and dark optical beams in self-defocusing Kerr media, R Goldouzian, MHM Ara, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 122 (21), 1957-1960, 2011
 
 1. Conical parametric scattering of a single extraordinary beam in BaTiO 3 crystal, MHM Ara, SR Hosseini, MH Rezvani, M Abolhassani, Journal of Physics and Chemistry of Solids 72 (11), 1367-1372, 2011
 
 1. Measurement of nonlinear refractive index of Ag and Au nano-particles using moiré technique, MHM Ara, Z Javadi, RS Sirohi, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 122 (21), 1961-1964, 2011
 
 1. Comparison of the Gaussian-decomposition and the Fresnel–Kirchhoff diffraction methods in circular and elliptic Gaussian beams, E Koushki, MHM Ara, Optics Communications 284 (23), 5488-5494, 2011
 
 1. Effect of vitamin E succinate as a differentiation agent on the efficacy of 5-ALA-PDT on prostate cancer cells in culture, HM Kouchesfehani, M Nabiuni, MH Majlesara, E Amini, S Irian, Journal of Paramedical Sciences 2 , 2011
 
 1. Temperature effect on optical properties of colloidal ZnO nanoparticles, E Koushki, MHM Ara, SH Mousavi, H Haratizadeh, Current Applied Physics 11 (5), 1164-1167, 2011
 
 1. Synthesis and investigation of nonlinear optical properties of semiconductor ZnS nanoparticles Z Dehghani, S Nazerdeylami, E Saievar-Iranizad, MHM Ara, Journal of Physics and Chemistry of Solids 72 (9), 1008-1010, 2011
 
 1. Electronic Properties of a Concentric Triple Quantum Nanoring, HK Salehani, M Esmaeilzadeh, K Shakouri, MR Abolhassani, E Faizabadi, MHM Ara, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7 (2), 65-71, 2011
 
 1. Determination of Temperature Dependence of Kerr Constant for Nematic Liquid Crystal, MHM Ara, SH Mousavi, M Rafiee, MS Zakerhamidi, Molecular Crystals and Liquid Crystals 544, 2011
 
 1. Investigation of the Kerr effect and third-order susceptibility constants in a nematic liquid crystal, MHM Ara, SH Mousavi, Z Mousavi, MS Zakerhamidi, Journal of Molecular Liquids 161 (1), 41-43, 2011
 
 1. Nonlinear optical properties of ultra-fine nanocrystalline SnO synthesised through microwave-assisted hydrothermal route, MHM Ara, P Boroojerdian, Z Javadi, S Zahedi, M Morshadian, Micro & Nano Letters, IET 6 (4), 249-252, 2011
 
 1. Synthesis and nonlinear optical characterization of nanocrystalline γ-alumina produced by in-flight thermal plasma route, P Boroojerdian, MHM Ara, Z Javadi, B Akbari, T Karemi, The European Physical Journal Applied Physics 53 (03), 30401, 2011
 
 1. Investigation of the Photoluminescence Properties and Nonlinear Optical Responses of Thermochemically Synthesized CdS Nanoparticles, M Molaei, E Saievar Iranizad, Z Dehghani, N Taghavinia, MH Majlesara, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal ,2011
 
 1. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANO-STRUCTURED ZnS THIN FILMS GROWN ON GLASS AND N-TYPE Si SUBSTRATES USING A NEW CHEMICAL BATH DEPOSITION TECHNIQUE, G Nabiyouni, R Sahraei, M Toghiany, MHM Ara, K Hedayati, Rev. Adv. Mater. Sci 27, 52-57, 2011
 
 1. Optical bistability by two laser beams in photorefractive crystals, MHM Ara, M Fazilati, MR Abolhasani, RS Sirohi, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 122 (2), 118-121, 2011
 
 1. Optical bistability by two laser beams in photorefractive crystals, MHM Ara, M Fazilati, MR Abolhasani, RS Sirohi, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 122 (2), 118-121, 2011
 
 1. Effects of On-Center Impurity on Aharonov-Bohm Effect in Concentric Double Quantum Rings, HK Salehani, K Shakouri, M Esmaeilzadeh, M Hossein, M Ara, International Conference on Mechanical and Electrical Technology, 3rd,(ICMET2011
 
 1. EFFECT OF VITAMIN E SUCCINATE AS A DIFFERENTIATION AGENT ON THE EFFICACY OF 5-ALA-PDT ON PROSTATE CANCER CELLS IN CULTURE
 2. KH MOHSENI, M NABIUNI, MH MAJLESARA, E AMINI, S IRIAN, JOURNAL OF PARAMEDICAL SCIENCES (JPS) 2 (3), 16-23, 2011
 
 1. Electro-Optical Properties of Dye-Doped Nematic Liquid Crystals, MHM Ara, Z Seidali, SH Mousavi, Molecular Crystals and Liquid Crystals 526 (1), 130-138, 2010
 
 1. Investigation of nonlinear optical responses and observing diffraction rings in acid dye (Patent Green) MHM Ara, S Salmani, SH Mousavi, E Koushki, Current Applied Physics 10 (4), 997-1001, 2010
 
 1. Photodynamic Therapy: A New Approach to Remove Embryos of the Wistar Rat, M Nabiuni, MHM Ara, A Sheikholeslami, International Journal of Fertility and Sterility 4 (2), 61-66, 2010
 
 1. Non-linear optical properties of silver nanoparticles prepared by hydrogen reduction method, MHM Ara, Z Dehghani, R Sahraei, G Nabiyouni, Optics Communications 283 (8), 1650-1653, 2010
 
 1. Phase conjugation using four-wave mixing in Fast Green FCF dye-doped gelatin film
 2. MH Majles Ara, S Mehrabani, R Malekfar, International Journal of Optics , 2010
 
 1. Preparation of nanocrystalline CdS thin films by a new chemical bath deposition route for application in solar cells as antireflection coatings, R Sahraei, S Shahriyar, MH Majles A, A Daneshfar, N Shokri, Progress Colorants Coat 3, 82-90, 2010
 
 1. Numerical simulation of a Gaussian beam profile passing through a Kerr medium
 2. E Koushki, SH Mousavi, MHM Ara, A Koushki, Current Applied Physics 9 (6), 1347-1350, 2009
 
 1. Self-phase modulation and ring pattern observation by applying electrical field on dye-doped nematic liquid crystal, MHM Ara, R Bahramian, SH Mousavi, M Abolhasani, Journal of Molecular Liquids 149 (1), 18-21, 2009
 
 1. Optical characterization of Erioglaucine using z-scan technique, beam radius variations and diffraction pattern in far-field, MHM Ara, S Salmani, M Esmaeilzadeh, SH Mousavi, E Koushki, Current Applied Physics 9 (5), 885-889, 2009
 
 1. Characterisation and nonlinear optical properties of CdS nano-particles, MH Majles Ara, Z Dehghani, E Saievar Iranizad, International Journal of Nanotechnology 6 (10-11), 1006-1014, 2009
 
 1. Investigation of the effect of temperature on growth mechanism of nanocrystalline ZnS thin films, R Sahraei, GM Aval, A Baghizadeh, M Lamehi-Rachti, A Goudarzi, MHM Ara, Materials Letters 62 (28), 4345-4347, 2008
 
 1. The effects of external applied voltage on the nonlinear optical properties of a dye-doped nematic liquid crystal by using a single beam, MHM Ara, R Bahramian, M Abolhasani,
 2. 8th Intl Symp on Gas Flow and Chemical Lasers, 71420W, 2008
 
 1. Characterization of optical nonlinearity in dye-doped nematic liquid crystal and the effect of AC voltage on its behavior, SH Mousavi, MHM Ara, F Soheilian, E Koushki, S Salmani, R Bahramian, Molecular Crystals and Liquid Crystals 488 (1), 23-30, 2008
 
 1. Nonlinear optical responses of Sudan IV doped liquid crystal by z-scan and moiré deflectometry techniques, MHM Ara, SH Mousavi, E Koushki, S Salmani, A Gharibi, A Ghanadzadeh, Journal of Molecular Liquids 142 (1), 29-31, 2008
 
 1. Synthesis, characterization and single-beam Z-scan measurement of the third-order optical nonlinearities of ZnO nano-particles, MHM Ara, Z Dehghani, SS Iranizad, International Journal of Modern Physics B 22 (18n19), 3165-3171, 2008
 
 1. Nonlinear optical properties of a dithiooxamide determined by single beam techniques, MHM Ara, E Koushki, SH Mousavi, S Salmani, M Rafizadeh, A Gharibi, Materials Chemistry and Physics 109 (2), 320-324      9, 2008
 
 1. Second order optical susceptibilities in alkali halide crystals due to F A color centers, MHM Ara, Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (4), 785-790, 2008
 
 1. Investigation of high reflectivity optical phase-conjugation in BaTiO3, MHM Ara, SR Hosseini Sr, M Abolhassani, Photonics Europe, 699517-699517-7, 2008
 
 1. Measurement of nonlinear refraction of dyes doped liquid crystal using moiré deflectometry, MHM Ara, SH Mousavi, S Salmani, E Koushki, Journal of Molecular Liquids 140 (1), 21-24, 2008
 
 1. Nonlinear Responses and Optical Limiting Behavior of Ag Nano-Particles, MHM Ara, Z Dehghani, ES Iranizad, S Salmani, 2008 Second International Conference on Integration and Commercialization of ..., 2008
 
 1. Observation of optical bistability due to an interaction of two laser beams in ferroelectic monocrystal of photorefractive media, MHM Ara, M Fazilati, MR Abolhasani, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 6839, 6839, 2008
 
 1. Observation of optical bistability due to an interaction of two laser beams in ferroelectic monocrystal of photorefractive media, MHM Ara, M Fazilati, MR Abolhasani, Photonics Asia 2007, 68390G, 2007
 
 1. χ (3) measurement in “5-oxo-4, 5-dihydroindeno [1, 2-b] pyrans” using the z-scan and the moiré deflectometry techniques, MHM Ara, E Koushki, S Salmani, SH Mousavi, Optics Communications 278 (2), 418-422, 2007
 
 1. Speckle interferometry methods for displacement and strain measurements using photorefractive crystal, MHM Ara, RS Sirohi, Optik-International Journal for Light and Electron Optics 118 (9), 445-451, 2007
 
 1. Frequency mixing processes in F A center systems, MHM Ara, S Salmani, 2007 Joint 32nd International Conference on Infrared and Millimeter Waves, 2007
 
 1. Gas sensing properties of nanocrystalline metal oxide powders prepared by sol-gel method, M Nasseri, MHM Ara, M Souri, International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in .., 2007
 
 1. Nonlinear Responses and Optical Limiting Behavior of Fast Green FCF by CW HeNe Laser Irradiation, K JamshidiGhaleh, S Salmani, MH Majlesara, Sixth International Conference of the Balkan Physical :::::union::::: 899 (1), 682-682, 2007
 
 1. Nonlinear responses and optical limiting behavior of fast green FCF dye under a low power CW He–Ne laser irradiation, K Jamshidi-Ghaleh, S Salmani, MHM Ara, Optics Communications 271 (2), 551-554, 2007
 
 1. Second order nonlinear refraction measurement of dithiooxamide using moire deflectometry method, E Koushki, MH Majles Ara, H Mousavi, S Salmani, 2007
 
 1. Gas sensing properties of nanocrystalline metal oxide powders prepared by sol-gel method [6423-45], M Nasseri, MHM Ara, M Souri, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 6423, 2007
 
 1. New Tunable Laser Systems due to Optical Wave Mixing in Nonlinear Crystals, MHM Ara, S Salmani, 2006 Joint 31st International Conference on Infrared Millimeter Waves and ..,2006
 
 1. Photo refractive behavior of BaTiO 3 crystals and their application in optical metrology in real time, MH Majles Ara, M Shaban, 2006
 
 1. Preparation of ZnS nanorods by ultrasonic waves, M Behboudnia, MH Majlesara, B Khanbabaee, Materials Science and Engineering: B 122 (2), 160-163, 2005
 
 1. Energy transfer characteristics of photorefractive wave mixing in BaTiO3 at three wavelengths, MHM Ara, M Shaban, J Badraghi, A Banaei Merida-DL Tentative, 292-299, 2005
 
 1. Numerical solution of phase conjugation by diffraction gratings in photorefractive crystals, MHM Ara, MK Samani, M Behboudnia, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 5949, 59490, 2005
 
 1. Second-order optical nonlinearity in alkali halide crystals containing point defects, MHM Ara, Applications of Photonic Technology, 307-315, 2003
 
 1. Speckle shear photography using photorefractive crystals for in-plane strain measurement, MHM Ara, RS Sirohi, Optical Metrology, 562-570, 2003
 
 1. Volume hologram recording with an applied electric field and a moving grating in photorefractive crystals, MHM Ara, M Talebi, CV Vijayan, RS Sirohi, International Symposium on Optical Science and Technology, 76-83, 2002
 
 1. Figure-of-merit parameter of photorefractive crystals, MHM Ara, CV Vijayan, RS Sirohi, Photonics 2000: International Conference on Fiber Optics and Photonics, 461-470, 2001
 
 1. Second Order Optical Nonlinearity of F~ A Centers in KCl Crystals: Optical Parametric Mixing, MHM Ara, C Vijayan, Y Murti, NONLINEAR OPTICS-READING- 26 (4), 313-324, 2001
 
 1. Volume hologram recording with an applied electric field and a moving grating in photorefractive crystals, MHM Ara, M Talebi, CV Vijayan, RS Sirohi, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 76-83, 2001
 
 1. Parametric study of photorefractive beam coupling in BaTiO3 at multiple wavelengths, MHM Ara, C Vijayan, NK Mohan, RS Sirohi, Optical Engineering 39 (2), 535-540, 2000
 
 1. Real-time speckle shear photography using BaTiO3 for in-plane strain and displacement measurements at multiple wavelengths, MHM Ara, CV Vijayan, NKK Mohan, RS Sirohi, SPIE's International Symposium on Optical Science, Engineering , 1999
 
 1. Experimental characterization of photorefractive beam coupling in BaTiO3 crystal at multiple wavelengths, MHM Ara, CV Vijayan, NKK Mohan, MP Kothiyal, RS Sirohi, Selected Papers from the International Conference on Optics and,.. 1999
 
 1. Experimental characterization of photorefractive beam coupling in BaTiO~ 3 crystal at multiple wavelengths, MH Majles Ara, C Vijayan, N Krishna Mohan, MP Kothiyal, RS Sirohi, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 182-185, 1999
 
 1. Estimation of diffraction efficiency of holographic gratings in photorefractive BaTiO3 and BaTiO3: Ce at multiple wavelengths, MH MAJLES ARA, C Vijayan, N KRISHNA MOHAN, RS Sirohi, Optik 110 (8), 383-388, 1999
 
 1. Real-time speckle shear photography using BaTiO~ 3 for in-plane strain and displacement measurements at multiple wavelengths, MH Majles Ara, C Vijayan, N Krishna Mohan, RS Sirohi, PROCEEDINGS-SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 180-189, 1999
 
 1. Phase step calibration and phase measurement in image plane holography using BaTiO3 crystal as a recording medium, SS Helen, MHM Ara, JS Darlin, NK Mohan, MP Kothiyal, RS Sirohi, Optical Engineering 37 (11), 2918-2925, 1998
 
 1. Speckle photography with BaTiO 3 crystal for the measurement of in-plane displacement field distribution of distant objects, NK Mohan, JS Darlin, MHM Ara, MP Kothiyal, RS Sirohi, Optics and lasers in engineering 29 (2), 211-216, 1998
 
 1. PHASE STEP CALIBRATION AND PHASE MEASUREMENT IN IMAGE PLANE HOLOGRAPHY USING BATIO3 CRYSTAL AS A RECORDING MEDIUM, S Suja Helen, MH Majles Ara, JS Darlin, N Krishna Mohan, MP Kothiyal, Optical engineering 37 (11), 2918-2925, 1998
 
 1. Second Order Optical Nonlinearity of F~ A Centres in KCl: Li Crystals: Second Harmonic Generation, MH Majles Ara, C Vijayan, Y Murti, NONLINEAR OPTICS-READING, 1997
پروژه ها:
1. Dynamic Holography using Photorefractive Crystals Completed, March 2001.
2. Establishment of Research Laboratories of Photonics, Genetic Cell & Molecular Biology, Paleonthology and Development of University Herbarium Completed March 2002.
3. Portable Semi-Parabolic Solar Oven Model Weafa-1 Completed March 2003.
4. SnO2 Thin Film Gas Sensor. Completed January 2009.
5. Li-Ion Battry Completed March 2009.
6. Translucent Alumina. Completed October 2008.
مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی:
M. H. Majles Ara, C. Vijayan and Y. V. G. S. Murti “Second order optical susceptiblity of FA center defect in KCl:Li” solid state physics symposium Jadavpur University, Calcutta INDIA 1995. 
M. H. Majles Ara, C. Vijayan and Y. V. G. S. Murti “Second harmonic generation and parametric mixing due to F centre in KCl:Na crystal” International Conference on Fiber Optics and Phtonics, (PHOTONICS –96), Madras, India, I.I.T Madras, INDIA 1, 290-295, 1996.
M. H. Majles Ara, C. Vijayan and Y. V. G. S. Murti “Second order optical nonlinearity of F centres” International Conference on Defect in Insulating Materials North Carolina, USA, IC DIM-96 July 1996.
M. H. Majles Ara, C. Vijayan, N. Krishna Mohan and R. S. Sirohi “Evaluvation of photorefractive bam coupling characteristics of GaAs:Cr and InP:Fe crystals” 8th Europhysical conference on defect in insulating materials (EURODIM98) keele University (UK) 1998.
 M. H. Majles Ara, C. Vijayan, N. Krishna Mohan, M. P. Kothiyal and R. S. Sirohi. “Experimental characterization of photorefractive beam coupling for BaTiO3 crystal at multiple wavelengths” Intrenational conference on optics & optoelectronics Dehra Dun, INDIA, 2, 932-935 1998. 
M. H. Majles Ara, C. Vijayan, N. Krishna Mohan, M. P. Kothiyal and R. S. Sirohi “Photorefractive Nonlinearity in BaTiO3:Fe and BaTiO3:Ce at multiple wavelengths” International conference on fiber optics and photonics (PHOTONICS-98) I.I.T New Delhi INDIA 3, 816-819 1998.
M. H. Majles Ara ,C. Vijayan and R. S. Sirohi “Figure-of- Merit Parameter of Photorefractive Crystals” International conference on fiber optics and photonics (PHOTONICS-2000) December 16-18 Kolkata, INDIA 2000.
M. H. Majles Ara M. K. Samani R. S. Sirohi “Diffraction Efficiency of grating by Four Wave Mixing with Photorefractive Crystals” International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonincs (PHOTONICS-2002)Bombay INDIA December, 16-18, 2002.
 M. H. Majles Ara Model Calculation of Second Order Optical Susceptibilities of Color Centers New-Delhi INDIA 2003 
M. H. Majles Ara and R. Rahimi Analytical and numerical solution methods to determine wall temperature for a parallel-plate enclosure with walls having translucent protective coating, (PHOTONICS-2004), Cochin INDIA 2004.
M. H. Majles Ara, J.Badraghi and A. Banaei "Energy transfer characteristics of photorefractive wave mixing in BaTiO3 at three wavelengths" AMPC2004, New Delhi, Dec. INDIA 2004. 
M. H. Majles Ara, A. Majdabadi, A. Alimorady, H. Dashtizadeh Designing and Construction of Diode End Pumped Solid StateQ-Switching Laser International Conference on Optics & Optoelectronics (ICOL 2005) December 12-15 Dehradun, INDIA 2005.
M. Esmaeilzadeh, M. H. Majles Ara "Electron orbits in a free-electron laser with planar wiggler, axial magnetic field, and ion-channel" AMPC2005, CHAINA, Dec. 2005.
M. H. Majles Ara, M. Esmaeilzadeh "Phase Conjugation by Diffraction Gratings in Photorefractive Crystals" AMPC2005, CHAINA, Dec. 2005.
M. H. Majles Ara and S. "Salmani New Tunable Laser Systems due to Optical Wave Mixing in Nonlinear Crystals" IRMMW-THz2006, Shanghai, CHAINA 2006.
M. H Majles Ara, S. Salmani, K. Jamshidi-Ghaleh "Optical Nonlinear Properties of Fast Green FCF" December 6-8, in Nara, JAPAN 2006.
K. Jamshidi-Ghaleh S. Salmani, M. H Majles Ara Nonlinear responses and optical limiting behavior of fast green FCF by CW He-Ne laser irradiation 6th International of the Balkan Physical :::::union::::: August 22-26 Istanbul, TURKEY 2006
E. Koushki, M. H. Majles Ara, H. Mousavi and S. Salmani "Investigation of Nonlinear Properties for new material "5-oxo-4,5-dihydroindeno[1,2-b] pyrans" Using Low Power Laser" (PHOTONICS-2006) December13-16 Hyderabad INDIA. 2006.
S. H. Mousavi, M. H. Majles Ara, S. Salmani, E. Koushki and M. E. Azimaraghi "Nonlinear Optical Property of Azo-Dye Liquid Crystal Using Z-Scan Technique" (PHOTONICS-2006) December13-16 Hyderabad INDIA. 2006.
D. Hormozinejad M. H. Majles Ara and A. Nadji "Experimental Study of Volume Hologram in Four-Wave Mixing Arrangement Using Bismuth-Silicon-Oxide (Bi12SiO20)" (PHOTONICS-2006) December13-16 Hyderabad INDIA. 2006.
T. Oroji, M. H. Majles Ara A. Majdabadi (PHOTONICS-2006) December13-16 Hyderabad INDIA. 2006.
A. Alimoradi, M. H. Majles Ara, A. Majdabadi (PHOTONICS-2006) December13-16 Hyderabad INDIA. 2006.
J. Badraghi, A. B. Moghaddam, M. R. Nabid, A. Banaei and M. H. Majles Ara "Preparation of polyaniline composite with the magnetic nanoparticles(PAn/nano-CoFe2O4)" 1st International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2006) December 18-20 University of Tehran Tehran IRAN 2006.
S. Ardabili, J. Badraghi, A. Banaie, M. Mansoor hoseini, and M. H. Majles Ara "Constructing of photoconductive layer with nano thickness" 1st International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2006) December 18-20 University of Tehran Tehran IRAN 2006.
 M. Nasseri, M. H. Majles Ara, M. Souri. Sensitivity Of SnO2 Semiconductor Sensor For Hydrogen And Carbon Monoxide Gases SMN2007 (International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering, 1-4 July, 2007, Harbin, China)...
S. H. Mousavi, M. H. Majles Ara, F. Sohailian, E. Koushki and S. Salmani "Characterization of optical Nonlinearity in Dye-Doped Nematic liquid crystal Using Siggle Beam Techniques" 12th International Topical Meetings on Optics of Liquid Crystals (OLC2007) Puebla City Mexico, October 2007.
M.H.Majles Ara, Z.Seidali, S.H.Mousavi Electro –Optical Characterization of Novel Dye Doped Nematic Liquid Crystal (olc2009)13th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals September 28th - October 2nd 2009, Erice, Sicily (Italy)
M. H. Majles Ara S. Mousavi Z.Mousavi Kerr effect and nonlinearity measurements of dye dped nematic liquid crystal (ILCC2010) 23rd International Liquid Crystal Conference 11th-16th  July 2010 Krakow Poland.
M. H. Majles Ara S. H Mousavi M. Rafiee Determination and temperature dependence of Kerr constant for nematic liquid crystal (ILCC2010) 23rd International Liquid Crystal Conference 11th-16th  July 2010 Krakow Poland.
M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, A. Faraji Alamouti, M. Molaei, E. Saievar Iranizad. Gh. R. Argi  "Investigation Of Capping Type On Nonlinear Optical Responses Of Cds Nano-Particles" 3th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. 2010
M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, Y. Faraji , E. Saievar Iranizad, A. Faraji Alamouti, M. Molaei "Synthesis, Structure And Nonlinear Optical Properties Of Zno Nanoparticles" 3th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. 2010
M. H. Majles Ara, Z. Javadi, P. Boroojerdian, B. Akbari "Nonlinear Optical Properties of γ-Al2O3 Nano Crystallites Synthesized through Thermal Plasma Route" 3th International Congress on Nano science and Nano Tchnology Shiaz University Nov. 2010
M. H. Majles Ara, Z. Javadi "Measurement of nonlinear refractive index of Ag and Au nanoparticles using moiré technique and observation of optical bistability" 3th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. 2010
M. H. Majles Ara Naderi, Hamideh, M. Hossein Zebarjadan, Hojjat, saydi, jabar, Javidam, Abdollah "Synthesis And Measurment Of Nonlinear Responses Of Nano Particles Birnessite-Type Manganese Oxide (Γ-Mno2)" 3th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. 2010
M. H. Majles Ara , Zahra Moslemi , Reza Golzarian , Reza Sshrai "Characterization And Nonlinear Optical Properties Of CdTe quantum Dots" 3th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. 2010 .
M. H. Majles Ara, H. Naderi, A. Mobasheri M.Rajabi, R. Malekfar  Characterization nonlinear optical properties of PVP/TiO2 nano-fibers doping with Ag colloid nano-particels Photonics India Dec. 2010 .
M. H. Majles Ara, R. Golzarian, Z. Javadi, Zahra, R. Sahraei “Measurement of nonlinear optical indices of CdTe nano particles” Photonics India Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India..
M. H. Majles Ara, H. Naderi A. Mobasheri M. Rajabi R. Malekfar Nonlinear optical properties of PVP/TiO2 nano-fibers doping with Ag collied nano-particles Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
R. Goldouzian, M. H. Majles Ara Induced focusing due to counter-propagation of a pair of bright and dark optical beams in self-defocusing Kerr media Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
S. Hatami, P. Boroojerdian, M. Abolhasani, M. H. Majles Ara Synthesis and nonlinear optical characterizations of PbS quantum dots Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
M. H. Majles Ara, R. Golzarian, Z. Javadi1, R. Sahraei Measurment of nonlinear optical indices of CdTe nano particles Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
 M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, Y. Faraji, E. Saievar Iranizad, A. Faraji Alamouti The effect of capping agent concentration on the size and photoluminescence of ZnO NCS Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
M. H. Majles Ara, Z. Javadi, P. Boroojerdian, M. Morshedian, S. Zahedi Synthesize and nonlinear optical properties of ultra fine nanocrystalline SNO Photonics 2010 Indian institute of Technology Guwahti India December 11-15, 2010 India.
M. H. Majles Ara M. Afasary R. Malekfar Effect of intensity variation on nonlinear optical properties of lead sulfide nanoparticles NANO KOREA 2011.
M. H. Majles Ara Synthesis of TiO2 nanoparticles for application in controlling of laser beam parameters based on nonlinear NANO KOREA 2011.
M. H. Majles Ara Self-diffraction and optical properties of Carbon Nanotubes under cw laser illumination NANO KOREA 2011. 
مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی:
M. H. Majles Ara, C. vijayan and Y. V. G. S. Murti “Optical nonlinearity due to color centres” Workshop on Nonlinear Optics at the Centre for Advanced Technology, Indore, (CAT) INDIA July 22-26 1996. 
 M. H. Majles Ara C. Vijayan and Y. V. G. S Murti “New Crystalline for Optical Parametric Mixing” National Optics Society of India Symposium Calcutta, INDIA Feb. 1997.
 M. H. Majles Ara, C. Vijayan, J. S. Darlin, M. P. Kothiyal, and R. S. Sirohi “Photorefractive two beam coupling in BaTiO3 crystal using a He-Cd Laser” National Laser Symposium Physical Research Laboratory Ahmedabad, INDIA, 161, 1997.
 M. H. Majles Ara, C. Vijayan, N. Krishna Mohan, M. P. Kothiyal and R. S. Sirohi “Dependence of diffraction efficiency of photorefractive grating crystal orientation in in BaTiO3:Fe and BaTiO3:Ce at multiple wavelengths” National Laser Symposium I.I.T. Kanpour INDIA 147-148, 1998. 
 M. H. Majles Ara, C. Vijayan, N. Krishna Mohan and R. S. Sirohi “Estimation of figure of merit parameters for photorefractive beam coupling in some ferroelectric and semiconducing crystals” Tenth national seminar on ferroelectics and dielectics I.I.T Madras, INDIA, 59-60, 1998.
 M. H. Majles Ara ,C. Vijayan and R.S. Sirohi Dynamic Holography Interferometry using Sillenites anisotropic self-diffraction in Bi12SiO20 and Bi12GeO20 Proc.Symposium on crystal growth of laser related materials Crystal Growth Centre Anna Univerysityu Madras INDIA 26, 2000.
 M H. Majles Ara, M. Mansoor Hossieni, A. Naji “Parametric study of BSO in optical Metrology” 8th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogy Ferdowsi Unversity of Mashhad Nov. 7-8, 2000. 
 M. H. Majles Ara, M. Talebi, “Theoretical Study on Exponential Gain for BSO Crystal using Two-Beam Copling” 5Th Proceeding of the Annual Condence Matter Conference Razi University Of Kermanshah 31Jan-1 Feb 2001.
 
M. H. Majles Ara, M. Mehdian and M. Rassoli, “Second Order Optical Nonlinerarity of FA Center in RbCl:Li Crystal” 5th Proceeding of the Annual Condence Matter Conference Razi University of Kermanshah 31Jan-1 Feb 2001. 
 M H. Majles Ara, M. Rassoli, “Second Harmoonic Generation in RbCl Crystals” 8th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogy, Guilan University , Nov 14-15 2002. 
 M.Talebi, and M. H. Majles Ara “The calculation of the response time and change in the refractive index in GaAs and InP” 8th  Proceeding of the Photonincs Conference of Iran Shahien Shar Esfahan 2002. 
 H. K. Salehani M. Esmaielzadeh M. H. Majles Ara “Transient Time Simulation for Bipolar Transistor” Proceeding of the 6th Annual Condence Matter Conference Yazd Unversity 1-2 Feb., 191-194, 2003.
 M. H. Majles Ara M. K. Samani “Diffraction Efficiency in BSO Crystal usining Four Wave Mixing” 10th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogy, University of Sistan and Baloochestan Jan. 1-2, 2003.
 A.M. Komarizadeh, D. Azam M. H. Majles Ara A. Soreidar Portable Semi-Parabolic Solar Oven, The 1th Iranian Conference on Eco-energy 31th Aug.-2th Sept. Urmia University in association with I.E.A.Repuplic of Azerbaijan 2004.
 M. H. Majles Ara, and M. Ashari “Third Harmonic Generation Using Colour Centers” 11th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogy, University of Yazad Jan. 1-2, 2004.
 
 M. H. Majles Ara, M. Shaban J. Badraghi, and A. Banaei Photorefractive behavior of BaTiO3 crystal and their application in optical data storage 12th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogyid , Shahid Chamran University 2-3 Feb. 2005.
 Badraghi, A. Banaei, M. H. Majles Ara Consideration of the PIDC of photoreceptors amorphous seenium photoconductor layer 12th Symposium of the Society of Crystallography &Mineralogyid , Shahid Chamran University 2-3 Feb. 2005.
 J. Badraghi, A. Banaei, M. H. Majles Ara Consideration of Development Field Versus Photoconductive Layers’ Thickness First confrence on condensed matter University of Semnan IRAN December 2005.
 S. Salmani, M. H. Majles Ara, K. Jamshidi-Ghaleh, “Nonlinear response and optical limiting behavior of Fast Green FCF” Conference of Physics PSI University of Sharood IRAN September 2006.
 M. H. Majles Ara, S. Mehrabani, R. Malekfar “Observation of Optical Phase Conjugation in Acid Blue 9” Iranian Physics Conference University of Kashan September 2008.
 M. H. Mِajles Ara, M. Fazilati, M. R. Abolhasani, “Optical bistability in Ag nano-particles” Iranian Physics Conference University of Kashan September 2008.
 M. H. Majles Ara, R. Bahramian, M. Abolhassani and SR. Hosseini “Experimental Investigation of Self-pumped Phase Conjugation in BaTiO3” Iranian Physics Conference University of Kashan September 2008.
 Z. Dehghan Zahra, M. H. Majles Ara, M. K. Rofouei, A. Ahmadalinezhad, “Investigation of nonlinear optical responses of Triazenes” Iranian Physics Conference University of Kashan September 2008.
R. Bahramian M. H. Majles Ara and M.Abolhassani “The effect of the external applied electric field on nonlinear optical response of dyed-doped nematic liquid crystal” Iranian Physics Conference University of Kashan September 2008.
 Koshki, M. H. Majles Ara, S. H. Mousavi, S. Salmani “Numerical Simulation of Gaussian Beam Profile PassingThrough a Third-Order Nonlinear Medium”, 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
 M H. Majles Ara,; S. Mehrabani, R. Malekfar “Generation of Optical Phase Conjugation in Acid Blue 3-Doped Gelatin Films” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009
 
 M. H. Majles Ara, SR. Hosseini, M. Garousian “Investigation of Self-Bending of Laser Beam in Photorefractive Media” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
 
 M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, B. Jaleh, Z .Javadi, N Partovi Shabestari “Investigation of TiO2 Concentration on Nonlinear Optical Properties of Nano Composite TiO2/PS” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009
 M. H. Majles Ara, Z. Javadi, Z. Dehghani “Observation of Far Field and Calculation of Third Order Nonlinea Refractive Index on Ag Nanoparticles” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
 Z.shadrokh, A.Yazdani, M. H. Majles Ara, F. Karami, Z. Dehghani Synthesis of CdSe Quantum Dot and Investigated Linear and Nonlinear Response by Z-Scan Method 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
 
M. H. Majles Ara, R. Hedayati, J. Jahanpanah, A. Mohajerani "Four wave mixing in PMMA polymer doped with C22H20N4S"  Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
 M. H. Majles Ara, R. Golzarian, Z. Javadi, R. Sahraei, "Measurement of nonlinear optical indices of CdTe nanoparticles and investigation of the effect of power variations on these indices" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
 M. H. Majles Ara, Z. Javadi, P. Boroojerdian, "Investigation of nonlinear optical properties of SnO semiconductor nanoparticles using a CW laser" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
 S. kourki Nejat; M. H. Majles Ara "The measurement of nonlinear refraction of FastGreen FCF bу moiré interferometrу" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
H. Naderi, M. H. Majles Ara, A. Mobasheri, M. Rajabi, R. Malekfar, "Synthesis and Optical Characterization of PVP/TiO2 Nano-fibers doping with Ag Colloid Nano-particles" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
N.Ghazyani, M.H. Majles Ara, F.Tajabadi, N.Taghavinia, “Investigation of the Effect of  TiCl4 Treatment on the performance Dye-Sensitized Solar cells” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
M. Afsary, M.H. Majles Ara, R.Malekfar, F.Khodarahmi “Nonlinear Optical properties of PbS Due to size Reduction” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
A. Maleki, M.H. Majles Ara, M.S.zakerhamidi “Nonlinear Optical Behavior of Doped Nanoparticle in Liquid Crystal By using Z-Scan Technique” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
A. Maleki, M.H. Majles Ara, M.S.zakerhamidi, M.Ranjbar “Investigation of the Effect of different Concentration of Doping Nanoparticles in Liquid crystal” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
A. Maleki, M.H. Majles Ara, M.S.zakerhamidi “Investigation  the  Anisotropic dielectric Behavior of Nanoparticle (Fe3 o4) doped in Liquid Crystal” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
M. H. Majles Ara و A.Maleki, M.S. Zakerhamidi,E. Taghipur “Investigation Order Parameter of Polymer Network and Nanoparticle Doped Liquid Crystal” 4th  ICNN2012 of Kashan, September 2012
N. Ghazyani, M.H.Majles Ara, F.Tajabadi, Nima Taghavinia; “The effect of the thickness of TiO2 mesoporous layer the performance of dye sensitized solar cells”, Physics 91 Conference, Yazd, August 2012
S. S. Mousavia, M. Khania, A. Alimoradib, B. Sabrlouieb, M.H.MajlesAra , ”, The 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4), Kish Island, March 2012Z.Seyedali, M.H.Majles Ara “Linear dichroism study of different concentration of Azo- dyes in nematic liquid crystals” 18 th ICOP, University of Tabriz, January 2012.
S.Jafarpor, H.sofi, M.H.Majles Ara , J.Jahanpanah “teorical Study of Nonlinear Effect of Optical Bistability” 18 th ICOP, University of Tabriz, January 2012.
E.Mohajerani, S.Salmani, E.Safari, M.H.Majles Ara “Optical Phase Conjugation and Optimization of Reflectivity in PMMA Polymer doped azo-dye” 18 th ICOP, University of Tabriz, January 2012.
M.H.Majles Ara, F.Moslehi rad, E.Nahvifard, M.J.Torkamani,“Nonlinear Optical Response of  TiO2 Nanocrystals Prepared by Pulsed Laser Ablation in Water” 18 th ICOP ,University of Tabriz, January 2012.
M.H.Majles Ara, S.Khyrkhah, O.Jalili, R.Goldozian, “The Investigation of Evolution of Probe Beam Guided Between Bright Spatial Soliton” 18 th ICOP, University of Tabriz, January 2012.
M.H.Rajabi, M.H.Majles Ara, R.Malekfar, z,Dehghani, M.Halvaeei “Nonlinear optical properties investigation of Silica-NTs using Z-Scan method”17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
F.Moslehi rad, M.H.Majles Ara , M.J.Torkamani, J.Sabaghzade “CW Z-scan Measurements in Au Nanoparticles Prepared by Laser Ablation” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
F.Jadidi, M.H.Majles Ara ,M.H.Yousefi, M.J.Torkamani, “Synthesis of Fe3O4 Nanopaticles Using Laser Ablation Methode” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
H.Akheratdoost, M.H.Majles Ara, E.koshki, “Self-diffraction and optical properties of Carbon Nanotubes under cw laser illumination” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
M.Afsari, M.H.Majles Ara, R.Malekfar, H.sofi, M.Hatami  “Prepration and Investigation of PbS Nanoparticles’ Optical Properties” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
Z.Moslemi, M.H.Majles Ara, H.Naderi, R.Sahraee “Caracterization and Investigation of Nonlinear Optical propertiesof CdSe nanoparticles” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
H.sofi, M.H.Majles Ara,J.Jahanpanah, M.Afsari “optical bistability in polymeric materials” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
F.Rahimi, M.H.Majles Ara, Z.Sahraee, H.Naderi, “synthesis and characterization of semiconductor nanorods of CdSe” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
S.Kourki nejat, M.H.Majles Ara, “investigation of the nonlinear refraction of  Organic Dye Patent Green” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
H.Naderi, M.H.Majles Ara, “Synthesis and nonlinear optical characterization of TiO2 nanoparticles” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
S.Gholami, E.Saeivar, Z.Dehghani, M.H.Majles Ara “The Influence of precursor concentrations on linear and nonlinear optical properties of aqueous” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
Z.Dehghani, S.Gholami, M.H.Majles Ara, E.Saeivar, H.Naderi, “Synthesis of Cd1-xZnxTe Nanocrystals in aqueous media and Investigation of linear and nonlinear optical properties” 17 th ICOP, University of Kerman, January 2011.
M. H. Majles Ara, Z. Javadi, P. Boroojerdian, B. Akbari. “Nonlinear Optical Properties of γ-Al2O3 Nano Crystallites Synthesized through Thermal Plasma Route” 3th  ICNN2010 of Shiraz, 2010
M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, A. Faraji Alamouti, M. Molaei, E. Saievar Iranizad. Gh. R.Argi “Investigation  of  Capping  Agent type on Nonlinear optical Responses” 3th  ICNN2010 of Shiraz, 2010
.M. H. Majles Ara, Z. Javadi, “Observation of optical bistability and moiré measurement on Ag and Au nanoparticles” 3th  ICNN2010 of Shiraz, 2010.
H. Naderi, M. H. Majles Ara, A. Mobasheri, M. Rajabi, R. Malekfar, "Synthesis and Optical Characterization of PVP/TiO2 Nano-fibers doping with Ag Colloid Nano-particles" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
S. kourki Nejat; M. H. Majles Ara "The measurement of nonlinear refraction of FastGreen FCF bу moiré interferometrу" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
M. H. Majles Ara, Z. Javadi, P. Boroojerdian, "Investigation of nonlinear optical properties of SnO semiconductor nanoparticles using a CW laser" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
M. H. Majles Ara, R. Golzarian, Z. Javadi, R. Sahraei, "Measurement of nonlinear optical indices of CdTe nanoparticles and investigation of the effect of power variations on these indices" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
M. H. Majles Ara, R. Hedayati, J. Jahanpanah, A. Mohajerani "Four wave mixing in PMMA polymer doped with C22H20N4S" Physics89 Conferences Hamadan September 2010.
Z.shadrokh, A.Yazdani, M. H. Majles Ara, F. Karami, Z. Dehghani Synthesis of CdSe Quantum Dot and Investigated Linear and Nonlinear Response by Z-Scan Method 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
M. H. Majles Ara, Z. Javadi, Z. Dehghani “Observation of Far Field and Calculation of Third Order Nonlinea Refractive Index on Ag Nanoparticles” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, B. Jaleh, Z .Javadi, N Partovi Shabestari “Investigation of TiO2 Concentration on Nonlinear Optical Properties of Nano Composite TiO2/PS” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009
M. H. Majles Ara, SR. Hosseini, M. Garousian “Investigation of Self-Bending of Laser Beam in Photorefractive Media” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009.
M. H. Majles Ara, S. Mehrabani, R. Malekfar “Generation of Optical Phase Conjugation in Acid Blue 3-Doped Gelatin Films” 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009
Koshki, M. H. Majles Ara, S. H. Mousavi, S. Salmani “Numerical Simulation of Gaussian Beam Profile PassingThrough a Third-Order Nonlinear Medium”, 15 th ICOP University of Isfahan, 27-29 January 2009. 
استاد راهنمای پایان نامه های دکتری:
 1. " بررسی ویژگی های اپتیکی بافت سرطانی با بکارگیری لیزر "سلمان مهاجر مازندرانی،1395
 2. " بررسی رفتار دوپایداری اپتیکی و مشخصات اپتیکی غیرخطی نانوذرات TiO2 ترکیبی در نانوذرات فلزی و مواد پلیمری "حمید آخرت دوست،1394
 3. "مدلسازی رفتار اپتیکی خطی و غیر خطی نانوکامپوزیتها به منظور بهینه سازی در بکار گیری آنها" احسان کوشکی، 1393
 4. "بررسی اختلاط چندموجی بر روی پلیمر PMMA آلاییده به رنگینه های MNA,DRI" سمیه سلمانی شیک، 1392
 5. "سنتز نانوکامپوزیت های پایه دی اکسید تیتانیوم با کمک تابش لیزر جهت کاربردهای اپتیک غیرخطی" فریبا مصلحی راد، 1391
 6. "بررسی رفتار غیرخطی دی اکسید تیتانیوم در محیط های آلی و آبی" مریم حاتمی، 1391
 
 استاد راهنمای پایان نامه های ارشد:
 1. " مطالعه ویژگی های اپتیکی تومورهای مغزی انسان با بکارگیری لیزر"مجتبی حسین زاده،1395.
 2. " سنتز و مشخصه یابی نانوذرات فلزی جهت کاربرد در اسپکتروسکوپی" امین سوسنی،1395.
 3. " اثر نانوساختارهای هسته-پوسته ZnO@TiO2 بر عملکرد ادوات الکترو اپتیکی"سمانه جباری وند،1395.
 4. " بررسی خواص الکترواپتیکی نانوساختار هسته-پوسته ZnO@ NiO "سمانه ده مولایی،1395.
 5. " بررسی اثر ناخالصی نیکل بر پاسخ دهی دیود نوری بر پایه نانوساختار اکسیدروی "الهه معینی سده،1395.
 6. " بررسی خواص الکترواپتیکی فوتودیود فرابنفش بر پایه نانوساختارهای ZnO:Fe " طیبه صیادجنگلی،1395.
 7. " بررسی اثرات میدان های الکتریکی بر روی خواص اپتیکی بلور مایع نماتیک آلائیده شده با صفحات گرافن" فاطمه نصرت پناهی،1395.
 8. " بررسی خواص اپتیکی پوست سالم و ناسالم به روش تداخل سنجی "مریم بهروان،1395.
 9. " بررسی خواص اپتیکی خون انسان با استفاده از روش تداخل سنجی "علی کاویان فر،1395.
 10. " سنتز نقاط کوانتومی گرافن جهت تشخیص بیماری دیابت میلتوس "فاطمه دانشمند،1395.
 11.  "بررسی اثرات نانولوله های کربنی تک الیه بر خواص الکترواپتیکی بلورمایع"کیوان حصاری، 1394.
 12. "بررسی اثرات نانوذرات بر خواص الکترواپتیکی بلورمایع "سپیده ناصربخت، 1394.
 13. "مطالعه و بررسی تغییر غلظت کراتینین بر ویژگی های اپتیکی خون"علیرضا قادر، 1393.
 14. "بررسی لایه نازک IZO"ساناز علمداری، 1393.
 15. "مطالعه خواص اپتیکی و غیرخطیCdTe" زهرا خدابخشی، 1393.
 16. "مطالعه خواص اپتیکی و غیرخطی ZnS" فاطمه عباسی، 1393.
 17. "بررسی و مشخصه یابی فوتودیود پیوندی ناهمگن p-n بر مبنای نانوساختارهای p-ZnO" نیوشا باقری، 1393
 18. "ساخت و بهینه سازی فوتودیود پیوندی ناهمگن p-n بر پایه ی n-ZnO" رزیتا روزبهانی، 1393
 19. "بررسی و بهینه سازی تماس های فلز-نیمرسانای اهمی بر روی نانوساختارهای ZnO آلاییده" خلیل اسلامی، 1393
 20. "سنتز نانوساختارهای یک بعدی تیتانیم دی اکسید قابل استفاده در فوتودیودهای فرابنفش" مهناز علیجباری، 1393
 21. "ساخت و مطالعه خواص مغناطیسی نانوساختارهای فریت اسپینلی .کبالت و مس" محدثه باباخانی،1393
 22. "بررسی اثر بازپخت بر خواص الکترواپتیکی نانوفیلم نازک LZO (اکسیدروی با ناخالصی لیتیم) تهیه شده به روش سل- ژل" محمد امین آبرومند، 1392
 23. " ارائه راهکارهایی جهت کاهش عوامل محدود کننده ی بازده سلولهای خورشیدی نانوساختار رنگدانه ی" زینب شعبان، 1392
 24. "ساخت و بررسی ساختارهای کروی و کره های توخالی TiO2 جهت استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای" سمیرا فلاحت دوست، 1392
 25. "تهیه فیلم نازک نانو ساختار AZO (اکسید روی با ناخالصی آلومینیوم ) به روش سل- ژل و بررسی اثر بازپخت ، pH و غلظت بر روی خواص الکترواپتیکی آن" بابک عفافی، 1392
 26. "تهیه فیلم نازک نانو ساختار γ-Al¬2O3 (گاما- آلومینا ) به روش سل- ژل و بررسی اثر بازپخت ، pH و غلظت بر روی خواص الکترواپتیکی آن" محمدرضا گایینی، 1392
 27. "رشدفناوری نانو و ایمنی آن در کشور با رویکرد توسعه علم و مقایسه آن با سایر کشورها" حکیم غابشی پور، 1392
 28. " طیف نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه های مصنوعی با استفاده از نور LED" سید میلاد هاشمی، 1392 
 29. "ساخت و شناسایی شیشه سرامیک های شفاف حاوی نانو بلورهای فروالکتریکی BBO با ویژگی تبدیل فرکانس" محمد درویشی، 1391
 30. "بهینه سازی لایه های مزوپروس و پراکنده گر تیتانیم دی اکسید جهت افزایش بازده سلول های خورشیدی نانوساختار رنگدانه ای" ناهید غضیانی، 1390
 31. "بررسی اثر پارامترهای فرآیند لایه‌نشانی بخار شیمیایی پلاسمایی بر خواص الکترواپتیکی لایه نانومتری دی‌الکتریک اکسید سیلیکان (SiO2) بر زیرلایة GaAs قابل کاربرد در ادوات الکترونیک نوری" سیده ثریا موسوی، 1390
 32. "بررسی و بهینه‌سازی خواص الکتریکی و نانوساختارانه لایه نانومتری تماس اهمی بر زیر لایه n-GaAs به کمک پارامترهای لایه‌نشانی برای اداوات الکترونیک نوری" مریم خانی، 1390
 33. "سنتز نانوذرات Fe3O4 به روش کندوسوز لیزری و مشخصه‏یابی اپتیک غیرخطی آنها" فائزه جدیدی، 1390
 34. "بررسی خواص اپتیک غیر خطی نانوذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش کندوسوز لیزری" بهناز خرمی، 1390
 35. "مطالعه خواص اپتیک غیرخطی کریستال های مایع" محدثه پور محمدی فلاح، 1390
 36. " سنتز و بررسی عوامل موثر بر بهره کوانتومی نانوذرات نیمرسانای کادمیوم سلناید" فاطمه رحیمی، 1390
 37. "بررسی خواص غیرخطّی مرتبه سوم نانوذرات طلا و CdTe با استفاده از لیزر پیوسته" رضا گلزاریان، 1389
 38. "تهیه نانوذرات CdTe به روش شیمیایی و بررسی ساختار و خواص اپتیکی آن" زهرا مسلمی، 1389
 39. "بررسی اثر میدان الکتریکی محلی در پذیرفتاری غیر خطی مرتبه ی پنجم" حمید آخرت دوست، 1389
 40. "تهیه نانوذرات TiO2 به روش Sol-Gel و بررسی ساختار و خواص اپتیکی آن" حمیده نادری، 1389
 41. "بررسی پاسخ های اپتیکی غیر خطی نانو ذرات نقره و کاربرد آنها در سوییچ های اپتیکی" زهرا جوادی، 1388
 42. "محاسبه نظری و بررسی ساختار باند فوتونی در یک بلور فوتونیکی دو بعدی ناهمسانگرد" ندا یزدانی، 1388
 43. "بررسی پاسخ اپتیکی غیرخطی رنگینه های آلی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی ماره و جاروب-Z" سمیه کورکی نجات، 1388
 44. "بررسی خواص اسپکتروسکپی و الکترو-اپتیکی بلورهای مایع نماتیک آلاییده به رنگینه های آزو" زهرا صید آلی لیر، 1388
 45. "مزدوج فاز اپتیکی در خانواده اسیدهای رنگینه ای" سمانه مهربانی، 1387
 46. "مطالعه اثرات اپتیکی غیر خطی مرتبه سوم روی مولکولهای آلی رنگینه ای" احسان کوشکی، 1386
 47. "بررسی خواص فیزیکی بلورهای مایع نماتیک حساس به نور" هادی موسوی، 1386
 48. "طراحی و ساخت لیزر Nd:YLF با دمش طولی لیزر دیودی" طاهره عروجی، 1385
 49. "اندازه‌گیری خواص غیر خطی نانو ذرات رسانا نیمه رسانا به روش جاروب –Z" سمیه سلمانی شیک، 1385
 50. "تهیه نانومیله‌های ZnS به روش تابش امواج فراصوتی" بهنام خانبابایی، 1384
 51. "طراحی و ساخت لیزر حالت جامد با دمش دیودی و سوییچ ‏Q‏ در آرایش طولی" ابوالحسن علیمرادی، 1384
 52. "اندازه‌گیری پارامترهای اپتیکی بلور تیتانات باریم (BaTiO3) در طول موج ‏632/8nm‏" مجتبی شعبان،1383
 53. "تبادل تابش در تیغه های موازی پوشش شده با ماده نیمه شفاف در محفظه صفحات موازی" رضا رحیمی، 1382
 54. "بررسی نظری و عددی راندمان هماهنگ سوم در عدم جورشدگی و شبه‌جورشدگی فازها در ابر بلور" ناصر محمدی پور، 1382
 55. "مطالعه نظری ترکیب چهار موج در مواد نورشکستی و بازتاب مزدوج فاز در بلور بیسموت سیلیکون اکسید‏(Bi12SiO20)‏" مجید کبیری سامانی، 1381
 56. "تولید هماهنگ سوم و محاسبه پذیرفتاری در بلورهای Li:KCL، Na:KCL" نادر فریدونی، 1380
 57. "بررسی ابر شاره 4He" اسکندر جوی، 1380
 58. "مروری بر مدل آیزینگ" شهین پورعبدالله، 1380
 1. "مطالعه نظری پارامترهای اپتیکی بلور بیسموت سیلیکون اکساید ‏(Bi12 SiO20)‏" مجتبی طالبی، 1379
 2. "محاسبه پذیرفتاری غیرخطی مرتبه دوم بلورهای مرکز رنگ ‏Rbcl:Na: RbcLiL" محمد رسولی، 1379
 
  استاد مشاور پایان نامه های دکتری:
 1. "ترابری وابسته به اسپین در نانوحلقه های کوانتومی" حجت الله خواجه صالحانی، 1391
 2. "مطالعه ترکیب درصد شیمیایی، ساختار و مورفولوژی لایه های نازک نانو بلور روی سولفید تهیه شده به روش انباشت شیمیایی برای تعیین مکانیسم رشد لایه" رضا صحرایی، 1387
 
استاد مشاور پایان نامه های ارشد:  
 
 1. "ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی نانو لوله های BexZn1-xO" مهدی کاظمی فرد، 1393
 2. "ساخت و بررسی پاسخ های اپتیکی غیر خطی نانوذرات ZnO و KTP" رضا ضمیری،
 3. "اختلاط چهار موجی روی رنگینه¬های آزو و نانوذرات توسط لیزر نیودیوم-یگ" سمیرا برهمت، 1390
 4. "ساخت نانولوله‏های سیلیکاتی با بکارگیری قالب نانو‏لوله‏های کربنی از نانوکامپوزیت silica@MWCNT و مشخصه‏یابی آن‏ها" محمد حسن رجبی، 1389
 5. "بررسی روش درمانی فوتودینامیک در حذف جنین رت: مدلی برای درمان بارداری خارج رحمی در انسان" آذر شیخ الاسلامی، 1389
 6. "بررسی اثرات توام تمایز درمانی - فتودینامیکی بر روی سلول های سرطان پروستاتی LN-CaP-FGC-10 در محیط کشت" الهه امینی، 1389
 7. "مزدوج فاز اپتیکی در مواد پلیمری نورشکست" روح الله هدایتی، 1388
 8. "بررسی سختی مواد ترد" زمان شکری، 1383
 9. "تأثیر غیرخطی طیف صدای ملایم بر احساس ارتفاع صوت" سارا سرمدی، 1383
 10. "بررسی تابش هارمونیکها در لیزر الکترون آزاد" جواد نبوی، 1382
 11. "بررسی چگونگی تولید تابش همدوس در نوسانگر لیزر الکترون آزاد" ابراهیم حیدری سمیرمی، 1381
 12. "شبیه سازی گذار زمانی برای قطعات نیمرسانا" حجت الله خواجه صالحانی، 1381