ثبت نام -مدرسه زمستانه
[ برگشت به فرم ]

توضیحات:

 * شهریه ثبت نام برای دانشجویان مبلغ 2،000،000 ریال و برای غیر دانشجویان مبلغ 6،000،000 ریال میباشد.
* شهریه مربوطه را به شماره کارت 6234-2537-9974-6037 بانک ملی ایران به نام محسن اکبری واریز نموده و حتما رسید پرداخت را در روز برگزاری مدرسه زمستانه به مسئولان برگزاری، تحویل دهید.
* درصورت نیاز با آقای دکتر اکبری 09937602377 تماس حاصل فرمایید.

- .......

1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 دانشگاه محل تحصیل
4 رشته تحصیلی
5 وضعیت تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشجو
غیر دانشجو