آزمایشگاه سنسورهای نانوفتونیکی و اپتوفلویدیک

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 


 
آزمایشگاه پژوهشی سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلوئیدیک با دریافت گرنت های پژوهشی از بنیاد ملی نخبگان در قالب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج کشور توسط دکتر اسماعیل حیدری در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد. دورنمای ماموریت های این آزمایشگاه در ۳ سال آینده بر پایه ترکیب فناوری های طیف سنجی تفکیک زمانی، پرینت سه بعدی اپتیکی، نانوفناوری تبدیل افزایشی فرکانس لانتانیدی و هوش مصنوعی شامل موارد زیر است:
 
۱- ساخت نسل جدید زیست حسگرهای نانوفوتونیکی اندازه گیری غلظت اکسیژن با بکارگیری فناوری طیف سنجی تفکیک زمانی فسفرسانس در راستای توسعه پلتفرم حسگرهای زیرپوستی با قابلیت هوش مصنوعی
۲- ساخت زیست حسگرهای نانوفوتونیکی و کم تهاجمی اندازه گیری گلوگز (قند خون) برای بیماران دیابتی مبتنی بر پلتفرم حسگر زیرپوستی اکسیژن با قابلیت اندازه گیری پیوسته
۳- توسعه پلتفرم هوشمند چند حسگری اندازه گیری پارامترهای محیطی
۴- توسعه داروهای نانوفوتونیکی فوتوداینامیک تراپی 

و دورنمای ۵ سال آینده مبتنی بر فناوری اپتیک کوانتومی :
 
- توسعه زیست حسگرهای اپتیک کوانتومی اکسیژن با قابلیت هوش مصنوعی


اسماعیل حیدری
 هیات علمی
دکتری فیزیک
استادیار
شماره اطاق:103
پست الکترونیکی

 • پرینتر سه بعدی اپتیکی

 


 
 • اکسیژن متر

 
 • لیزر های:
۴۱۰ نانومتر
۵۲۰ نانومتر
۵۳۲ نانومتر
۸۰۸ نانومتر
۹۸۰ نانومتر
 • طیف سنج فیبری

 
 • پاورمتر
 

 • اکسیژن متری بسته بندی مواد غذایی: ۵۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه
 • اکسیژن متری نمونه های مایع: ۲۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه
 • پرینت سه بعدی: ۵۰،۰۰۰ تومان به ازای هر گرم رزین مصرف شده
 • طیف سنجی لیزری (۷۰۰-۴۰۰ نانومتر): ۲۵۰،۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه
 • لوکس متری: ۵۰،۰۰۰ تومان به ازای هر نمونه
هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر: e.heydari AT khu.ac.ir

زمینه های تحقیقاتی در آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلوئیدیک بر پایه توسعه پلتفرم حسگر فوتونیکی اکسیژن است:

 • طیف سنجی تفکیک زمانی فسفرسانس
 • حسگر تبدیل افزایشی فرکانس لانتانیدی اکسیژن
 • حسگر کم تهاجمی نانوفوتونیکی قند خون
 • فوتودینامی تراپی فروسرخ

نمایشگاه فوتونیک


دفعات مشاهده: 838 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر