دستورالعمل کار با منابع پرتو

 | تاریخ ارسال: 1402/7/9 | 
دستورالعمل کار با منابع پرتو 


الف) دستورالعمل جامع اجرایی
 1. تنها افراد آموزش دیده و واجد صلاحیت مجاز به کار با منابع پرتوزا هستند.
 2. بررسی راهکارهای ایمنی قبل از شروع به کار الزامی است.
 3. قبل از شروع به کار تجهیزات حفاظتی باید تامین و در شرایط کار باید مورد استفاده قرار گیرد.
 4. محل نگهداری چشمه ها  ثبت گردد.
 5. ناحیه تحت نظارت با کمک موانع فیزیکی مشخص گردد.
 6. چشمه ها در صورت عدم استفاده موقت در انبار مناسب نگهداری شوند.
 7. کلید این محل در اختیار فرد واجد شرایط و صلاحیت قرار گیرد.
 8. قبل از جابجایی منابع نام جابجاکننده و مقصد ثبت گردد.
 9. از دزیمتر فردی هنگام کار ونزدیک شدن به دستگاه استفاده گردد.
 10. دستورالعمل ایمنی و اورژانس متناسب با نوع چشمه و کاربرد آماده گردد.
 11. محیط های بسته کار با پرتو به سیستم تهویه مناسب مجهز گردند.
 12. پرتوکاران دوره های آموزش حفاظت را طی کنند.
 13. از تماس مستقیم با چشمه پرتوزا پرهیز گردد.
 14. انجام آزمایش ها و معاینات پزشکی دوره ای و در بدو استخدام و تخصیص پرونده پزشکی و دزیمتری برای پرتوکاران ضروریست.
 15. زمان کاهش و فاصله افزایش و از حفاظ استفاده گردد.
 16. تا حد ممکن از چشمه ضعیف تر استفاده گردد.
 17. از محیط کار و پرتوکاران بازرسی به عمل آید.

ب) نحوه صحیح کار با هر منبع پرتو
جا به جایی کلیه منابع پرتوزای واقع در پردیس کرج جهت بهره برداری توسط خانم دکتر ناهید مدنی پرتوکار شاغل در کرج صورت گرفته و پس از استفاده در بخش مربوطه انتقال و بازگشت آنها نیز توسط ایشان انجام گرفته و کلیه جابه جایی ها ثبت می گردد.
منابع موجود در دانشکده فیزیک در پردیس کرج از نوع چشمه های آموزشی می باشند که با توجه به نوع پرتوزایی آن ها لازم است از دستکش برای جابه جایی استفاده گردد و در حین استفاده فاکتورهای کاهش زمان و افزایش فاصله و از حفاظ گذاری مناسب مدنظر قرار گیرد.

 

دفعات مشاهده: 436 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر