دانشکده فیزیک- مدیریت آموزش
مدیریت آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/3 | 
معاون آموزشی دانشکده
 
              

   محمدحسین مجلس آرا جهرمی

   استاد

    گروه اتمی و مولکولی

    شماره تماس: ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی ۲۳۰۶

    پست الکترونیک: majlesara khu.ac.ir
    صفحه وب: دکتر محمدحسین مجلس آراکارشناسان آموزشی دانشکده:
  
              

      مدینه پوردشت
       کارشناس مسئول آموزش (کارشناسی)

      شماره تماس: ۲۶۰۳ -۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
      پست الکترونیک: 


 
                                                                                              

   محمدرضا کریمی
   کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی) و مسئول دفتر دانشکده

   شماره تماس: ۲۳۰۶ -۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
  پست الکترونیک: karimimohammadreza95gmail.com


  
                                                                                        

   نجمه مصباح
  کارشناس آزمایشگاه فیزیک و کارشناس برنامه ریزی دروس

 شماره تماس: ۲۴۸۲ -۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
پست الکترونیک: mesbahkhu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.28537.69760.fa.html
برگشت به اصل مطلب