دانشکده فیزیک- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 
موضوع نیمسال اول
پیش ثبت نام نیمسال اول ۹۹
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۳۱ ـ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
 
انتخاب واحد ۱۶ ـ ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹
انتخاب واحد با تاخیر ۱۷-۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹
شروع کلاسها ۹۹/۶/۲۹
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۲۲ ,۲۳ شهریورماه  ۱۳۹۹
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۱۵-۱۹ آذرماه  ۱۳۹۹
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۲۶ ـ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹
ارزشیابی نیمسال اول ۹۹ ۲۲ آذرماه لغایت۳ دی ماه ۱۳۹۹
پایان کلاسها ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹
امتحانات  ۲۲ دی ماه لغایت ۶ بهمن ۱۳۹۹
پایان آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دکتری ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.8673.59331.fa.html
برگشت به اصل مطلب