دانشکده فیزیک- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 
موضوع نیمسال دوم
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۹۹
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۲۶ ـ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹
 
انتخاب واحد ۱۲ ـ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
انتخاب واحد با تاخیر ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
شروع کلاسها ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۱۵ ـ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۲۹ ـ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
پیش ثبت نام نیمسال آینده
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم  ۹۹ ۱۲ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان کلاسها ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰
امتحانات ۳۱ خرداد لغایت ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰
پایان آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دکتری ۱۴۰۰/۶/۳۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.8673.59504.fa.html
برگشت به اصل مطلب