دانشکده فیزیک- تقویم آموزشی
آخرین تغییرات تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/5 | 
آخرین تغییرات تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://khu.ac.ir/find-90.8673.69418.fa.html
برگشت به اصل مطلب