توصیف مختصر
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی
گروه اپتیک و لیزر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
بهمن 1383
2
کارشناسی ارشد فیزیک اپتیک
دانشگاه زنجان
بهمن 1386
3
دکتری تخصصی فیزیک لیزر
دانشگاه خوارزمی
شهریور 1395
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
بیوفوتونیک
2
اپتیک غیرخطی
3
تداخلسنجی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
اندازه گیری اپتیکی میزان آفلاتوکسین B1 در روغن آفتابگردان
حنانه رفیعی
2
شبیه سازی پتانسیل تمایز پذیری سلول های بنیادی مزان شیمی بالغ
فرشته محمودوند
3
تشخیص اپتومکانیکی میزان تراکم کلاژن پوست اسکلرودرمی
سعیده بنادکوکی
4
تشخیص افتراقی اپتیکی بین بیماری های پسوریازیس و اگزما
سیده زهرا مومنی
5
بررسی خواص اپتیکی پلی فنول ها
مجید مهرپوری
6
بهینه سازی کاواک به کمک شبیه سازی لیزر Nd:YAG سوئیچ - Q شده ی هوا خنک با دمش دیودی
جواد کریمی
7
بررسی تاثیر کوئرستین و نانوذرات نقره بر تجمعات آمیلوئیدبتا در مغز به روش اپتیکی
محمد جمالی
8
بررسی اپتیکی کریستال های موجود در مایع مفصلی بیماران
سعید ضیائی
9
تشخیص اپتیکی باکتری ها با استفاده از نانو ساختار های گرافنی لایه نشانی شده با مواد پلاسمونیک
روشنا کریمی
10
اندازه گیری جذب و پراکندگی اپتیکی گلبولهای قرمز با هدف تشخیص بیماریهای خونی
هستی فریبرز
11
بررسی اپتیکی پتانسیل تمایز پذیری سلول های بنیادی مزان شیمی بالغ
فرشته محمودوند
12
چیدمان افتراقی اپتیکی بین بیماری های پسوریازیس و اگزما
سیده زهرا مومنی
13
اندازه گیری جذب اپتیکی و پراکندگی گلبول های قرمز با هدف تشخیص بیماری های خونی
هستی فریبرز
14
شبیه سازی اپتیکی سلول های بنیادی با نرم افزار کامسول
فرشته محمودوند
15
تشخیص اپتیکی باکتری ها با استفاده از نانو ساختارهای گرافنی لایه نشانی شده با مواد پلاسموئیک
روشنا کریمی
16
تشخیص اپتیکی فلزات سنگین در مایعات
پریسا امیربیک
17
مشخصه یابی اپتیکی ترکیبات نانوساختار کربنی و رزین های سیلیکونی
صبا احمدی اس
دروس ترم جاری
609 - آزمایشگاه اپتیک و لیزر - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
212 - آزمایشگاه فیزیک پایه 4 - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 17:30
205 - فیزیک پایه 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
205 - فیزیک پایه 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
205 - فیزیک پایه 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:00
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
221 - مکانیک تحلیلی 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 11:00 تا 12:00
212 - آزمایشگاه فیزیک پایه 4 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 12:00
212 - آزمایشگاه فیزیک پایه 4 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 17:30
209 - آزمایشگاه فیزیک پایه 1 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
208 - فیزیک پایه 4 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
208 - فیزیک پایه 4 - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
208 - فیزیک پایه 4 - روز: دوشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
212 - آزمایشگاه فیزیک پایه 4 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 12:00
208 - فیزیک پایه 4 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
208 - فیزیک پایه 4 - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00