توصیف مختصر

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
تربیت معلم تهران
تهران
ایران
30.6.1383
16.80
2
کارشناسی ارشد
شریف
تهران
ایران
30.6.1385
18.36
3
دکترا
شریف
تهران
ایران
30.6.1390
18.36
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بیان هولوگرافی از آنتروپی در هم تنیدگی
سیداحمد موسوی
2
« محاسبه پیچیدگی و آنتروپی در همتنیده به کمک هم ارزی گرانش / پیمانه »
طناز محمدی اکبری
3
« محاسبه رسانندگی الکتریکی غیر خطی DC در سیستمهای با برهمکنش قوی با استفاده از نظریه ریسمان »
نسیم نیک نفس ابربکوه
4
« بررسی ناپایداری مزون کایرال در حضور میدان الکترومغناطیسی توسط هم ارزی گرانش / پیمان »
فاطمه لطیفیان
5
« نیروی انتروپیک و گرانش برآمده در Ads/CFT»
کامران عرب حلوایی محمدیه
6
« اصل هولوگرافی و دینامیک آشوبناک در مدل SYK»
حامد پاکدامن
7
برآورد کدریت توده درونی اجسام ستاره ای فشرده از راه محاسبه سطح مقطع موثر در برهم کنش فوتون با گاز الکترونی تبهگن
وحید برجی
8
فرمهای سرعت غیر یکنواخت مداری بدور سیاهچاله کر باردار (پاد- دوسیته )
محمد محرمی زارع
9
بررسی رفتار نسبیتی نوسانگر هماهنگ از دبدگاه ناظر آزمابشگاه
کوروش براری
10
مطالعه ی پدیده های بحرانی با رویکرد هولوگرافیک
علی حسین زاده
11
جنبه هایی از فضازمان جدید کر-دوسیته
محمدحسین حسام الحکما
12
جسم آزمایشی در حال چرخش به دور سیاهچاله شوارتزشیلد: مقایسه شرایط تکمیلی چرخش برای مدارهای دایره‌ای استوایی
پدرام ستوده منش
13
تورم هولوگرافی
امیرحسین فعالی
دروس ترم جاری
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
501 - مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
560 - الکترودینامیک 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
560 - الکترودینامیک 1 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
560 - الکترودینامیک 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
225 - مکانیک کوانتومی 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
302 - پروژه فیزیک - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
224 - مکانیک کوانتومی 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
224 - مکانیک کوانتومی 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
225 - مکانیک کوانتومی 2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
225 - مکانیک کوانتومی 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
272 - ریاضی فیزیک 3 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
264 - نظریه نسبیت - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
264 - نظریه نسبیت - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
272 - ریاضی فیزیک 3 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
272 - ریاضی فیزیک 3 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30