توصیف مختصر
 

طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
ساخت دستگاه لایه نشانی اسپری و چاپ صفحه ای با قابلیت کنترل سه بعدی
سمیه سلمانی شیک
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی خواص اپتیکی پوست سالم و ناسالم انسان به روش تداخل سنجی
مریم بهروان
2
سنتز نقاط کوانتومی گرافن جهت کاربرد تشخیص برای بیماری دیابت میلتوس
فاطمه دانشمند
3
مطالعه ویژگی ها اپتیکی تومورهای مغزی انسان با بکارگیری لیزر
مجتبی حسین زاده
4
« بررسی نظری دو پایداری اپتیکی درگرافن»
امید عزتی
5
« بررسی رفتارهای اپتیکی غیر خطی پلیمرPVP آلاییده شده با آزو دای»
حمید عسگری
6
« بررسی نورگرما درمانی سرطان سینه ، رده ی سلولی MDA-MB-231 با استفاده از نانو ذرات پلاسمونیک طلا»
سیده سبا موسوی فرد
7
« استفاده از نانو ذرات طلا در درمان تومورهای مغزی با روش نور0 گرمایی»
بهاره خاکسارجلالی
8
« سنتز نانو ذرات فریت باریم و بررسی اثر اندازه نانو ذرات در جذب امواج مایکروویو»
ندا حکیم زاذه
9
« کاربرد نانو ذرات طلا در تشخیص پزشکی با روش SERS »
هدی غلامی سرلک
10
15114 « استفاده از بلورپیزوالکتریک در ساخت ادوات اپتیکی»
آمنه پرشور
11
« مطالعه ی ویژگی های اپتیکی اجزای سلول خورشیدی نانو ساختار حساس شده با رنگدانه »
شیرین اروجی کیوی
12
"کاربرد ساختارهای هسته – پوسته در تخریب آلاینده های آلی طی فرآیند فوتوکاتالیستی "
سیدمهدی سیادتی
13
بررسی رفتارهای فیزیکی و اپتیکی بلور مایع نماتیک 142-QYPDLC آلاییده با گرافن و نانو تیوپ کربن تک لایه
فرشته شفیع پور
14
"بررسی خواص غیر خطی و دوشکستی القا شده نوری د ر لایه های نازک پلیمری آلاییده با آزو دای "
احمد رستمی مال خلیفه
15
بررسی مدهای انتشار پلاسمون سطحی در موجبر مبنی برگرافن با استفاده از حل تحلیلی و یا نیمه تحلیلی معادله غیرخطی دامنه با هدف بهینه سازی مختصه های انتشار
بیتا توسلی
16
بهینه سازی مشخصه های نانو ساختارهای هسته - پوسته Fe3O4@Au جهت کاربردهای زیستی
سیما سالاری
17
استفاده از نانو ذرات هسته - پوسته Fe3o4@Au برای تخریب هدفمند سلول های سرطانی
محدثه مهرابی
18
شبیه سازی خواص اپتیکی سلول های خورشیدی رنگدانه ایی (DSSC) با نرم افزارScape
فرشید جمشیدی
19
بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی یاراحمدی
20
کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی در بهبود سیاست های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
کاظم دهقان منشادی
21
سنتز نانو ذرات هسته پویسته به منظور افزایش عملکرد باتری هاب یون لیتیوم
محمد باباخانی
22
بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات هسته - پوسته توسط نرم افزار کامسول
شکوفه شهریار
23
استفاده از نانو ساختارهای Au@Fe3O4 در درمان سرطان سینه به روش گرمادرمانی
سمانه فرهادی
24
شبیه سازی ساختارهای هسته پوسته ی Au@Fe3O4 جهت کاربردهای گرمادرمانی
سمیه رهبری
25
مطالعه روش SERS و کاربردهای آن در بیوفوتونیک
فهیمه حصاری
26
بررسی تجربی و نظری سلول های خورشیدی نانوساختاری
فرشید جمشیدی
27
شبیه سازی ساختار Fe3O4@Au در درمان سرطان به روش هایپرترمیا به کمک نرم افزار کامسول
سمیه رهبری
28
ساخت حسگر گاز آمونیاک (NH3) با استفاده از کامپوزیت نانو صفحات (MoS2) و اکسید فلزی
امین ذوالفقاری
29
تولید حسگر پرتوهای یونیزان بر مبنای نانوالیاف ZnWO4:Ag
امیرحسین جبارسعدونی
30
تولید حسگر پرتوهای یونیزان بر مبنای میکرو الیاف ZnWO4:Ag
امیرحسین جبارسعدونی
دروس ترم جاری
902 - طیف سنجی لیزری 1 - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
902 - طیف سنجی لیزری 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
572 - فوتونیک 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
572 - فوتونیک 1 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
519 - اسپکتروسکپی لیزری - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
519 - اسپکتروسکپی لیزری - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
565 - نانو ساختار ها ، ویژگی ها و کاربردها - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
565 - نانو ساختار ها ، ویژگی ها و کاربردها - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
565 - نانو ساختار ها ، ویژگی ها و کاربردها - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
565 - نانو ساختار ها ، ویژگی ها و کاربردها - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
302 - پروژه فیزیک - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
228 - اپتیک - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
228 - اپتیک - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
229 - آزمایشگاه اپتیک - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 17:30
233 - فیزیک لیزر - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
233 - فیزیک لیزر - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
229 - آزمایشگاه اپتیک - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 17:30
229 - آزمایشگاه اپتیک - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 12:00