توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی فیزیک
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
1366
2
کاشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی- مولکولی
دانشگاه خوارزمی
تهران
ایران
1372
3
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولوکولی
دانشگاه خوارزمی
1372/11/20
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تحقیق در مورد انواع ماهواره ها و بررسی شرایط مدارهای ماهواره ای
1369
2
شبیه سازی PIC-codeمولدهای مایکروویو
1382
3
نظریه سالیتون ها و کاربردها
1389
4
تصفیه کننده های هوا
1397
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1