توصیف مختصر

First Name: Seyed Mohammad Hosein

Last Name: Khalkhali

Position: Assistant Professor

Department: Physics

E-mail: m_khalkhali@khu.ac.ir

Mobile: +989102122692

Education

PhD. Beheshti University, Tehran, Iran.

M.A. Tehran University, Tehran, Iran.

B.A. Kharazmi University, Tehran, Iran.

Employment experiences

Magnetoelectric, ferroelectric, magetophotonic

Teaching

experiences

Course Taught:

             Physics 1,2,3

             Analytic Mechanics

             Solid State physics

             Mathematical Physics

             Electromagnetic

Conferences Scientific events

1- "تصوير برداري ناكاملي هاي سطحي با استفاده از اثر مگنتواپتيكي كر" ،حمید افتخاري, سید محمد حسین. خلخالي, سیده مهری . حميدي سنگدهي, محمد مهدی طهرانچي، هجدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران به همراه چهارمين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران

2--"اندازه گيري دقيق ثابت وردت آب با استفاده از چيدمان فارادي ميداني"، شهلا ابراهيمي, سید محمد حسین خلخالي, سیده مهری حميدي سنگدهي, محمد مهدی طهرانچي، نوزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران به همراه پنجمين كنفرانس مهندسي فوتونيك

3- آشکارسازی اپتیکی شکافتگی زیمان اتمهای قلیایی به منظور اندازه گیری میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیف ، ملیحه رنجبران, سید محمد حسین خلخالي, سیده مهری حميدي سنگدهي, محمد مهدی طهرانچي، بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

4 مشخصه یابی اپتیکی نانوذرات هسته/پوسته Au@PZT و PZT@Au با استفاده از کندو سوز لیزر پالسی ، سید محمدحسین خلخالی، مرتضی علیزاده اسکویی و سیده مهری حمیدی، چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن

5-بهینه سازی حساسیت حسگر اتمی دمش اپتیکی با استفاده از معادلات بلاخ،ملیحه رنجبران، محمد مهدی طهرانچی، سیده مهری حمیدی و سید محمد حسین خلخالی، بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

6-تاثیر گاز میانجی بر پهن شدگی دوپلری گذارهای اتمی بخار فلز قلیایی در حضور میدان مغناطیسی، رنجبران، فاضله یحیوی کوچکسرایی، سید محمد حسین خلخالی، محمد مهدی طهرانچی و سیده مهری حمیدی، بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

Journals

1- Photo-magnetic assisted ferroelectric polarization in magneto-electric BiFeO3/BaTiO3 thin film, S.M.H. Khalkhali, M.M. Tehranchi, S.M. Hamidi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 355, April 2014, Pages 188-191.

2-Tunable Schottky Barrier in Photovoltaic BiFeO3 Based Ferroelectric Composite Thin Films Seyed Mohammad Hosein Khalkhali , Dr. Mohammad Mehdi Tehranchi, Dr. Seyedeh Mehri Hamidi, IJOP. 2016; 10 (1) :31-35.

3-   Harmonic detection of magnetic resonance for sensitivity improvement of optical atomic magnetometers,M. Ranjbaran, M.M. Tehranchi, S.M. Hamidi, S.M.H. Khalkhali,Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 424, 15 February 2017, Pages 284-290.

4-  Improvement of the spin polarization lifetime in the 85Rb vapor cell by octadecyltrichlorosilane coating, S.M.H. Khalkhali, M. Ranjbaran, D. Mofidi, S.M. Hamidi, M.M. Tehranchi, Chinese Journal of Physics, Volume 55, Issue 2, April 2017, Pages 301-309.

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)
تهران
ایران
۱۳۸۳
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۸۶
3
دکتری
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
۱۳۹۲
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
« تولید و مشخصه یابی نانوذرات سوپرپارامغناطیس بر پایه اکسید آهن به منظور به کارگیری درحسگر میدان مغناطیس»
علیرضا نعیمی
2
« بررسی اثر فتوولتائیک در لایه های فریت بیسموت »
علی غیاسوند
3
« اثر حضور ناخالصی در خواص مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس بر پایه اکسید آهن »
یاسر کرانی
4
« مشخصه یابی خواص الکتریکی و مغناطیسی لایه نازک فریت بیسموت آلائیده شده با تیتانیوم و کبالت»
فاطمه شکری
5
« شبیه سازی عددی بلورهای نوری »
مصطفی جمشیدی
6
« ساخت ومشخصه یابی نانو ذرات هسته / پوسته با استفاده از لیزر پالسی»
مصطفی شعبانلو
7
سنتزو بررسی خواص فتوو لتائیک ماده دبل پروسکایت Bi2 cox cr1-x o6
محمدسعید رجب زاده موزیرجی
8
خواص الکتریکی و مغناطیسی بیسموت فریت با جانشانی استرانسیم و کروم
فاطمه مشهدی محمدی سهی
9
ناهمسانگردی مغناطیسی در لایه نازک فریت نیکل
داریوش تابش
10
اثر گرافن در رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های گرافن - پلیمر
میرجواد حسینی شفیع
11
تهیه کامپوزیت تیتانیوم دی اکسید و گرافن ،اندازه گیری گاف انرژی و به کارگیری آن به عنوان حسگر گاز CO2
میلاد دانش نظر
12
ساخت حسگر گازی با استفاده از نانو صفحه MoS2 تولیدشده به روش رسوب الکتروشیمیایی
زهرا مقیمی اسفندابادی
13
مطالعه اثر اندازه بر خواص مغناطیسی نانو ذرات کبالت فریت
احسان محمدی
14
T
T T
15
ساخت و مشخصه‌یابی لایه‎نازک آلومینیوم نیترید به عنوان منبع تک‌فوتون
فاطمه قاسمی
16
ساخت حسگر گاز آمونیاک (NH3) با استفاده از کامپوزیت نانو صفحات (MoS2) و اکسید فلزی
امین ذوالفقاری
دروس ترم جاری
904 - نظریه تابعی چگالی وکاربردهای آن - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
904 - نظریه تابعی چگالی وکاربردهای آن - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
223 - الکترومغناطیس 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
021 - الکترومغناطیس - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
021 - الکترومغناطیس - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
223 - الکترومغناطیس 2 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
227 - آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1 - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 17:30