آزمایشگاه فیزیک پایه ۱

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه۱ ویژه دانشجویان دانشکده فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه۱ همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود.

این آزمایشگاه در دانشکده فیزیک پردیس کرج  واقع در طبقه همکف برگزار می گردد. 


سلمان مهاجر
 هیات علمی
دکتری فیزیک
استادیار
شماره اطاق:110
پست الکترونیکی

ایام هفته/وقت اول دوم سوم چهارم
شنبه      آزمایشگاه1 گیاهی19و20
مهاجر+
برق11و12
طباطبایی+
برق13و14
طباطبایی+ خانم مومنی
شنبه
آزمایشگاه2
صنایع15
رستمی
شیمی11و12
یکشنبه
آزمایشگاه1
شیمی15و16
علیمحمدی+نظریان
ریاضی35و36
اله یاری+نظریان
فیزیک43
مهاجر
مکانیک23و24
علیمحمدی+
یکشنبه  آزمایشگاه2 فیزیک30
رستمی
شیمی13و14
علیمحمدی+
کارگاه ماشین افزار
علیمحمدی
دوشنبه
آزمایشگاه1
شیمی17و18
علیمحمدی+کریمی پور
ریاضی37و38
شجاع +
گیاهی21و22
علیمحمدی+کریمی پور
زیست 28
علیمحمدی
دوشنبه
آزمایشگاه2
کارگاه ماشین افزار
علیمحمدی
سه شنبه
آزمایشگاه1
مکانیک25و26
شعبان+ مرتضوی
سلولی وفناوری29و30
طباطبایی+ عطایی
ریاضی39و40
طباطبایی+  عطایی
فیزیک44
مهاجر
سه شنبه
آزمایشگاه2
فیزیک30
شعبان
کامپیوتر25
اکبری
چهارشنبه
آزمایشگاه1
سلولی وفناوری31
حیدری
سلولی وفناوری33
شعبان
ریاضی41و42
رضازاده+
چهارشنبه
آزمایشگاه2
کامپیوتر27و28
شعبان+ رضازاده


دفعات مشاهده: 1240 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر