آزمایشگاه فیزیک پایه ۴

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه4 ویژه دانشجویان دانشکده فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه4 همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود.

این آزمایشگاه در دانشکده فیزیک پردیس کرج  واقع در طبقه همکف برگزار می گردد. 

 

  • آزمایشگاه فیزیک پایه 4

در آزمایشگاه فیزیک پایه 4 دانشجویان آزمایش های زیر را تجربه می کنند:
1.آزمایش تعیین نسبت بار به جرم الکترون (الکترون)
2.آزمایش تعیینh ( با پدیده ی فوتو الکتریک )
3.آزمایش قطره روغن میلیکان( با میدان های ثابت و متناسب)
4.آزمایش تعیین ثابت ریدبرگ و اندازه گیری طول موج های ناحیه مرئی برای گازهای رقیق(هیدروژن)
5. آزمایش فرانک –هرتز( با اتم جیوه)
6.آزمایش پراش الکترون و اندازه گیری فاصله ی صفحه های براگ (بلدر گرافیت)
7.آزمایش مایکلسون-مورلی و اندازه گیری طول موج لیزر(با طول موج متغیر)
8.آزمایش پراکندگی کامپتون
9.آزمایش فرانک – هرتز(با آرگون)
10.آزمایش تابش جسم سیاه
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه فیزیک جدید در حد اجرای آزمایشهای فوق است.

دستور کار آزمایشگاه

سلمان مهاجر
 هیات علمی
دکتری فیزیک
استادیار
شماره اطاق:110
پست الکترونیکی


دفعات مشاهده: 754 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر