آزمایشگاه اپتیک

 | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 


 

 • لیست اسامی آزمایشهایی که در آزمایشگاه اپتیک انجام  می گیرد:
 1. اندازه گیری ضریب شکست جسم شفاف(جامد یا مایع با استفاده از موضوع عمق ظاهری به وسیله میکروسکوپ)
 2. اندازه گیری ضریب شکست حجم با استفاده ازاسپکترومتر و رسم منحنی دلیپرسیون
 3. دیوپتر کروی و ترکیب دیوپترها، عدسی ها و بررسی عدسی های نازک و ضخیم و معایب عدسی ها
 4. آزمایش دو شکاف یانگ- دو نشر فرنل- دو آینه فرنل -آینه لوید و اندازه گیری طول موج نور
 5. طیف نمای منشوری و طیف نمای شبکه ای و اندازه گیری طول موجهای مجهول-مشاهده بیناب های جذبی مطالعه بیناب اتم هیدروژن
 6. گره ها-دستگاه حلقه های نیوتن-اندازه گیری شعاع انحناء طرف منحنی دستگاه حلقه های نیوتن با استفاده از میکروسکوپ
 7. پراش و قوانین پراش و اندازه گیری قطر و وزنه های بسیار ریز از طریق پراش
 8. توری ها- اندازه گیری تعداد توری ها- اندازه گیری طول موجها با استفاده از توری ها
 9. انترفرومتر مایلکن و انترفرومتر فابری پرو و اندازه گیری طول موج نور لیزر با استفاده از انترفرومتر فابری پرو
 10. کار با لیزر در اندازه گیری ضریب شکست یک محیط شفاف- آزمایشهایی درباره هولوگرام
 11. پلاریزاسیون و روش های ایجاد نور پلاریزه منشور نیکل

سمیه سلمانی شیک
 مدیر گروه اتمی و مولکولی
دکتری فیزیک
استادیار
شماره اطاق:
پست الکترونیکی


دفعات مشاهده: 893 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر