دسترسی سریع
اطلاعیه ها
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۹ خرداد
کارگاه پیشگیری از اعتیاد
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
۸ خرداد
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۷ خرداد
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۳ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۰ اردیبهشت
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۹ اردیبهشت
اطلاعیه مهم خوابگاه
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۷ اردیبهشت
آشنایی با روشهای ارتباط موثر و تعامل سازنده بین استاد و دانشجو
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آشنایی با روشهای ارتباط موثر و تعامل سازنده بین استاد و دانشجو
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۶ اردیبهشت
اطلاعیه مهم خوابگاه های دانشجویی
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵ اردیبهشت
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴ اردیبهشت
مسابقه اتاق نمونه خوابگاهی
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۲۱ فروردین
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
۱۵ اسفند
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
۱۴ اسفند
اطلاعیه تخلیه خوابگاه دانشجویی
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای محمد صادق قاسمی
تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
زمان: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم مهیا آذری جعفری
ارائه مدل توزیع بار مبتنی بر کلونی مورچگان در محیط های مه
زمان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه دکتری
آقای احمد هاشمی
مدلسازی دینامیکی عوامل موثر بر هزینه های سلامت با رویکرد سیستمی
زمان: دوشنبه۱۳۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای مهدی بختیاری
مطالعه عددی بهسازی ساختگاه مخازن ذخیره سیال به روش پیش بارگذاری
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ ساعت ۱۰
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
آقای علی دهقان
معدنی سازی آلاینده آلی کاربامات به روش فتوکاتالیستی با اکسید روی اصلاح شده
زمان: شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱۶
اطلاعات بیشتر
آرشیو
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
۱۲ خرداد
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
۱۲ خرداد
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
۸ خرداد
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۱ اردیبهشت
دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱
۱ اسفند
پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱
۱۹ آبان
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
۱۸ آبان
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
۱۸ آبان
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
۱۷ آبان
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
۱۷ آبان
چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
۴ آبان
چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
۴ آبان
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۲ شهریور
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
۴ تیر
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
۱۸ خرداد
آرشیو
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
سخنرانی و کارگاه تخصصی مجازی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۸-۱۱ بهمن ۱۴۰۱
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۲-۱۴ بهمن ۱۴۰۱
شروع کلاسها: ۱۶ بهمن ۱۴۰1
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۵ بهمن ۱۴۰۱
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
امتحانات: ۲۲ خرداد لغایت ۵ تیر ۱۴۰۲
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۱۴۰۲